Kierownik projektu w dziale TCAM

Opis stanowiska

Kierownik Projektu:

VSB z siedzibą w Dreźnie jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług w ramach energetyki odnawialnej. Jej podstawową działalnością jest opracowywanie projektów farm wiatrowych i parków fotowoltaicznych w kraju i za granicą, zarządzanie operacyjne, zarówno źródłami własnymi, jak i dla firm zewnętrznych. Ponadto VSB wspiera klientów działających w przemyśle i handlu w kwestiach wytwarzania i efektywności energetycznej. Od 1996 roku VSB oddała do użytku ponad 700 elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej ok. 1,1 GW i wolumenie inwestycji wynoszącym 1,7 mld EUR. VSB świadczy również usługi dla zainstalowanych instalacji o mocy około 1,4 GW. Grupa wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ponad 350 osób w 22 lokalizacjach.

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i administracyjnej obsługiwanych projektów
 • Wykonywanie zestawień i analiz danych zebranych w procesie eksploatacji
 • Praca z umowami, przepisami prawa i egzekwowanie wypełnienia tych zobowiązań od dostawców usług
 • Nadzór nad realizacją podpisanych kontraktów i egzekwowanie ich zapisów
 • Prowadzenie procesów ubezpieczeniowych
 • Pozyskiwanie ofert z rynku i egzekwowanie zakontraktowanych usług od dostawców
 • Koordynacja prac toczących się w obsługiwanych obiektach
 • Utrzymanie ruchu urządzeń elektroenergetycznych pracujących na średnim i wysokim napięciu oraz pozostałej infrastruktury technicznej wchodzącej w skład danego projektu
 • Reagowanie na zdarzenia awaryjne
 • Dbanie o dobre relacje z klientami VSB
 • Nawiązywanie współpracy z podwykonawcami
 • Obsługa systemów monitoringu (SCADA), analiza danych i raportowanie
 • Raportowanie o stanie projektów do klientów Pracodawcy
 • Współpraca z innymi działami firmy (finansowy i budowlany)
 • Wsparcie techniczne i administracyjne dla klientów VSB
 • Standaryzacja wykonywanych zadań
 • Budżetowanie zadań eksploatacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją
 • Współpraca z działem finansowym w zakresie realizacji kontraktów i wypełniania zobowiązań
 • Przygotowywanie raportów technicznych i handlowych (wspólnie z innymi działami firmy) na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Weryfikacja raportów handlowych w zakresie produkcji i obrotu energią elektryczną
 • Praca z dokumentacją techniczną typu IWR, Instrukcja Eksploatacji, IRiESD, IRiESP oraz dokumentacją techniczno-ruchową
 • Praca w terenie na obsługiwanych obiektach

Wymagania:

 • Doświadczenie w branży OZE w zakresie obsługi elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych
 • Znajomość prawa energetycznego i aktów powiązanych
 • Doświadczenie w pracy z dokumentacją powykonawczą (projekt budowlany, schematy elektryczne itp.)
 • Doświadczenie w pracy z systemami SCADA i SSiN (System Sterowania i Nadzoru)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Efektywne zarządzanie czasem i zadaniami
 • Wielozadaniowość i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • Znajomość funkcjonowania urządzeń OZE
 • Doświadczenie w pracy przy audytach technicznych i prawnych – due diligence

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i premie regulaminowe
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Nastawienie na rozwój
 • Szkolenia zawodowe i możliwość rozwoju
 • Benefity pozapłacowe finansowane przez pracodawcę: ubezpieczenie grupowe, karta sportowa, karta medyczna

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Energia dla Ciebie