Projekty pod klucz

All inclusive – gotowa inwestycja OZE

Proponujemy Państwu realizację projektów w kompleksowym systemie „pod klucz”.  Produkt ten adresujemy do klientów, którzy chcą zostać właścicielami inwestycji OZE, a nie posiadają skonkretyzowanych planów lub rozpoczętego projektu.

To my zadbamy o realizacje wszystkich „kamieni milowych” inwestycji, od koncepcji do pierwszych wyprodukowanych megawatów. 

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

Wstępne doradztwo

 • bezpłatna pierwsza konsultacja
 • możliwości współpracy: VSB jako współpartner lub wykonawca

Realizacja projektu

 • utworzenie spółki celowej dla projektu
 • studium wykonalności i harmonogram rzeczowo – finansowy
 • wybór lokalizacji
 • dostosowaną prawnie umowę dzierżawy i służebności
 • analizę produktywności i projekt elektrowni
 • wielowariantowy dobór urządzeń
 • realizację procedury oceny oddziaływania na środowisko
 • realizację procedury planistycznej, lokalizacyjnej
 • realizację procedury energetycznej, przyłączeniowej
 • uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń i uzgodnień włącznie z pozwoleniem na budowę
 • budowę elektrowni i infrastruktury towarzyszącej
 • przyłączenie do sieci, koncesję, sprzedaż energii
 • zarządzanie uruchomioną inwestycją np. parkiem wiatrowym, monitoring SCADA

Konsultacje i działania PR

 • dla burmistrzów i rad gmin: lokalne wsparcie przy wyjaśnianiu spraw związanych z energią odnawialną
 • udział opinii publicznej: rozmowy informacyjne i spotkania, strona internetowa projektu
 • współpraca z prasą
Energia dla Ciebie