Projekty pod klucz

All inclusive – gotowa inwestycja OZE

Proponujemy Państwu realizację projektów w kompleksowym systemie „pod klucz”.  Produkt ten adresujemy do klientów, którzy chcą zostać właścicielami inwestycji OZE, a nie posiadają skonkretyzowanych planów lub rozpoczętego projektu.

To my zadbamy o realizacje wszystkich „kamieni milowych” inwestycji, od koncepcji do pierwszych wyprodukowanych megawatów. 

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

 • Wstępne doradztwo

  • bezpłatna pierwsza konsultacja
  • możliwości współpracy: VSB jako współpartner lub wykonawca
 • Realizacja projektu

  • utworzenie spółki celowej dla projektu
  • studium wykonalności i harmonogram rzeczowo – finansowy
  • wybór lokalizacji
  • dostosowaną prawnie umowę dzierżawy i służebności
  • analizę produktywności i projekt elektrowni
  • wielowariantowy dobór urządzeń
  • realizację procedury oceny oddziaływania na środowisko
  • realizację procedury planistycznej, lokalizacyjnej
  • realizację procedury energetycznej, przyłączeniowej
  • uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń i uzgodnień włącznie z pozwoleniem na budowę
  • budowę elektrowni i infrastruktury towarzyszącej
  • przyłączenie do sieci, koncesję, sprzedaż energii
  • zarządzanie uruchomioną inwestycją np. parkiem wiatrowym, monitoring SCADA
 • Konsultacje i działania PR

  • dla burmistrzów i rad gmin: lokalne wsparcie przy wyjaśnianiu spraw związanych z energią odnawialną
  • udział opinii publicznej: rozmowy informacyjne i spotkania, strona internetowa projektu
  • współpraca z prasą

Energia dla Ciebie