Impressum

VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o.

ul. Legnicka 48E
52-202 Wrocław Poland
Telefon: +48 71 3716 200
Faks: +48 71 3716219
biuro@vsb.energy

 

NIP: 7792326323
Regon: 300739575
KRS: 0000296119
Wysokość kapitału zakładowego: 310.000,00 PLN

Informacje prawne

Odpowiedzialność cywilna

Nasze strony powstały przy zachowaniu należytej staranności. Mimo wszystko nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość zawartych tu informacji. Wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku odwiedzin naszej strony, chyba że powstały w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Zawarte tutaj dane mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zapowiedzi. W ramach oferowanych przez nas informacji udostępniamy linki przekierowujące na oferty internetowe osób trzecich, od których treści wyraźnie się dystansujemy i za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków wyświetlających się na naszej stronie internetowej i do wszelkich treści stron, na które prowadzą banery i linki zgłoszone na naszej stronie.

Prawo autorskie

Treści i zdjęcia zawarte na naszych stronach, a także sposób ich prezentacji podlegają ochronie prawem autorskim. Nazwy marek i oznaczenia są wykorzystywane bez zapewnienia możliwości ich dowolnego stosowania.

Prawa do zdjęć

© VSB Holding GmbH
© Ulrich Mertens, Atelier für Kunst und Fotografie

Energia dla Ciebie