Liczby i fakty

Sukces VSB

Zbudowany na solidnych
fundamentach

Czy chcieliby Państwo wiedzieć dokładniej kim jesteśmy? Najlepszym potwierdzeniem wiarygodności VSB jako partnera dla banków, inwestorów, gmin czy też przedsiębiorców niech będzie

lista naszych osiągnieć:

  • 445 uruchomionych turbin wiatrowych
  • 12 przyłączonych farm fotowoltaicznych
  • zainstalowana moc 868 MW
  • 405 MW usług na rzecz osób trzecich
  • ponad 200 pracowników w Europie
  • 1,3 miliarda euro wartości inwestycji
  • 13 oddziałów VSB na całym świecie

Od małego biura projektowego do rozpoznawalnej marki w całej Europie – sukces VSB opiera się na nieprzerwanym od 20 lat rozwoju i na ciągłym podwyższaniu standardów świadczonych usług. A co w przyszłości? Długa lista projektów rozwijanych przez spółki oraz umiejętność analizy rynku daje gwarancję wzrostu przedsiębiorstwa i osiągania zakładanych przychodów.

Zrealizowane projekty

Energia dla Ciebie