Liczby i fakty

Sukces VSB

Zbudowany na solidnych fundamentach

Czy chcieliby Państwo wiedzieć dokładniej kim jesteśmy? Najlepszym potwierdzeniem wiarygodności VSB jako partnera dla banków, inwestorów, gmin czy też przedsiębiorców niech będzie

lista naszych osiągnieć:

  • 750+ zbudowanych turbin
  • 30+ zbudowanych elektrowni fotowoltaicznych
  • Zainstalowana moc 1700 MW 
  • 2 GW zarządzania technicznego i komercyjnego
  • Ponad 500+ pracowników na całym świecie 
  • 21 oddziały na całym świecie

Od małego biura projektowego do rozpoznawalnej marki w całej Europie – sukces VSB opiera się na nieprzerwanym od 25 lat rozwoju i na ciągłym podwyższaniu standardów świadczonych usług. A co w przyszłości? Długa lista projektów rozwijanych przez spółki oraz umiejętność analizy rynku daje gwarancję wzrostu przedsiębiorstwa i osiągania zakładanych przychodów.

Zrealizowane projekty

Energia dla Ciebie