Zakup praw do projektu, doradztwo inwestycyjne OZE

Nowa energia dla projektu

Jeżeli stracili Państwo przekonanie co do opłacalności swojego przedsięwzięcia, oszacowali zbyt wysokie ryzyko lub pojawił się problem z finansowaniem, VSB sprawdzi możliwości skutecznej kontynuacji Państwa projektu. Jako doświadczony developer projektów w zakresie energii odnawialnej, dysponujemy odpowiednim know-how i solidną bazą finansową. Wspólnie przyłączymy Państwa inwestycję do sieci, doradzimy, zaproponujemy ciekawe i innowacyjne rozwiązania.

Sprzedaż czy współpraca?

Odsprzedając nam prawa do projektu, mają Państwo pewność, że energia poświęcona na planowanie projektu, nakłady pracy i zainwestowane środki finansowe zostaną wykorzystane w najlepszy sposób. Niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się Państwa projekt, my doprowadzimy do jego ukończenia i eksploatacji.

A może nadal chcą mieć Państwo aktywny udział w realizacji swojego projektu?

Zachęcamy do współpracy z nami, abyśmy wspólnie, na partnerskiej płaszczyźnie ukończyli Państwa projekt. Każde kolejne megawaty, produkowane przez źródła odnawialnych energii to zysk dla inwestorów, społeczności lokalnych i środowiska.

Energia dla Ciebie