Rozwój projektów na każdym etapie realizacji

Wszechstronne wsparcie przy realizacji projektu

Oszczędnosć czasu i sprawne
poprowadzenie inwestycji

Projekt elektrowni, na każdym etapie realizacji, jest „produktem” o konkretnej charakterystyce.

VSB  dysponuje całą gamą usług, które umożliwiają sprawne dokończenie inwestycji odnawialnych źródeł energii. Możliwe jest również wykonanie jednego z etapów projektu np. uzyskanie decyzji lokalizacyjnej lub środowiskowej, budowa elektrowni czy serwis powykonawczy.

Projekty OZE charakteryzują się występowaniem „kamieni milowych”. Są to najtrudniejsze w realizacji etapy inwestycyjne. Doświadczenie VSB pozwoli zniwelować ryzyka projektowe i zoptymalizować każdy etap realizacji projektu.

VSB oferuje wszelkie prace niezbędne do ukończenia już rozpoczętego przedsięwzięcia, niezależnie od etapu, na jakim znajduje się projekt OZE.

Informacje o bieżących projektach budowlanych i planistycznych

Czy chcą Państwo wiedzieć, jakie projekty w Polsce udało nam się już zrealizować? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi projektami farm wiatrowych lub do zapoznania się z naszymi referencjami

Energia dla Ciebie