Due Diligence

By zmniejszyć
ryzyko i zoptymalizować
koszty projektu

Gwarancja niezależności i rzetelności

Ilość zrealizowanych projektów pozwoliła stać się nam ekspertem w swojej dziedzinie. Wiedzę tą wykorzystujemy przy przeprowadzaniu zaawansowanych audytów projektów - due diligence. Specjaliści grupy VSB, we współpracy z obsługą prawną i zweryfikowanymi podwykonawcami, sprawdzą Państwa projekt, aby zniwelować ryzyko inwestycyjne i wybrać najlepsze produkty pomnażające kapitał

Jakie audyty oferujemy?

 • Audyt techniczny

  W ramach audytu przeprowadzimy:

  • wizję terenową lokalizacji i infrastruktury
  • analizę całej, dostępnej dokumentacji projektu
  • weryfikację kluczowych pozwoleń i decyzji obejmującą między innymi:

  – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  – dokumentację planistyczną, warunki zabudowy
  – dokumentację elektroenergetyczną, warunki przyłączenia do sieci
  – pozwolenie na budowę

  • weryfikację kluczowych opracowań obejmującą między innymi:

  – projekt parku fotowoltaicznego i wiatrowego
  – analizę produktywności
  – dokumentację oceny oddziaływania na środowisko
  – projekt budowlany

 • Audyt prawny

  W ramach audytu oferujemy:

  • przeprowadzenie badania aktualnego statusu prawnego spółki i jej historii
  • analizę dokumentów  pod kątem ich kompletności i prawidłowości w zakresie wymagań prawnych obejmujących min.:

  – decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji
  – ochronę środowiska
  – prawa do gruntów, na których zaplanowano inwestycję
  – pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie
  – warunki przyłączeniowe, umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży energii
  – koncesje

  • analizę umów z kontrahentami danej spółki
  • analizę umów kredytowych i zabezpieczeniowych ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń i sugestii dotyczących ich treści oraz zgodności z prawem
  • przeprowadzenie weryfikacji toczących się spraw sądowych
  • analizę zagadnień z prawa pracy
 • Audyt finansowy

  W ramach audytu oferujemy przeprowadzenie analizy obejmującej:

  • wyniki finansowe
  • prognozy finansowe
  • wydatki inwestycyjne
  • przepływy środków pieniężnych
  • rachunkowość zarządczą, system i środowisko kontroli wewnętrznej
  • inne zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe
 • Audyt dostosowany do potrzeb klienta

  Każdy projekt posiada indywidualny charakter. Po rozmowie z Państwem i wstępnej weryfikacji projektu zaproponujemy audyt najlepiej dopasowany do Państwa potrzeb.

Energia dla Ciebie