Due Diligence

By zmniejszyć
ryzyko i zoptymalizować
koszty projektu

Gwarancja niezależności i rzetelności

Ilość zrealizowanych projektów pozwoliła stać się nam ekspertem w swojej dziedzinie. Wiedzę tą wykorzystujemy przy przeprowadzaniu zaawansowanych audytów projektów - due diligence. Specjaliści grupy VSB, we współpracy z obsługą prawną i zweryfikowanymi podwykonawcami, sprawdzą Państwa projekt, aby zniwelować ryzyko inwestycyjne i wybrać najlepsze produkty pomnażające kapitał

Jakie audyty oferujemy?

Audyt techniczny

W ramach audytu przeprowadzimy:

 • wizję terenową lokalizacji i infrastruktury
 • analizę całej, dostępnej dokumentacji projektu
 • weryfikację kluczowych pozwoleń i decyzji obejmującą między innymi:
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  • dokumentację planistyczną, warunki zabudowy
  • dokumentację elektroenergetyczną, warunki przyłączenia do sieci
  • pozwolenie na budowę
 • weryfikację kluczowych opracowań obejmującą między innymi:
  • projekt parku fotowoltaicznego i wiatrowego
  • analizę produktywności
  • dokumentację oceny oddziaływania na środowisko
  • projekt budowlany

Audyt prawny

W ramach audytu oferujemy:

 • przeprowadzenie badania aktualnego statusu prawnego spółki i jej historii
 • analizę dokumentów  pod kątem ich kompletności i prawidłowości w zakresie wymagań prawnych obejmujących min.:
  • decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji
  • ochronę środowiska
  • prawa do gruntów, na których zaplanowano inwestycję
  • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie
  • warunki przyłączeniowe, umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży energii
  • koncesje
 • analizę umów z kontrahentami danej spółki
 • analizę umów kredytowych i zabezpieczeniowych ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń i sugestii dotyczących ich treści oraz zgodności z prawem
 • przeprowadzenie weryfikacji toczących się spraw sądowych
 • analizę zagadnień z prawa pracy

Audyt finansowy

W ramach audytu oferujemy przeprowadzenie analizy obejmującej:

 • wyniki finansowe
 • prognozy finansowe
 • wydatki inwestycyjne
 • przepływy środków pieniężnych
 • rachunkowość zarządczą, system i środowisko kontroli wewnętrznej
 • inne zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe

Audyt dostosowany do potrzeb klienta

Każdy projekt posiada indywidualny charakter. Po rozmowie z Państwem i wstępnej weryfikacji projektu zaproponujemy audyt najlepiej dopasowany do Państwa potrzeb.

Energia dla Ciebie