Due Diligence

By zmniejszyć
ryzyko i zoptymalizować
koszty projektu

Gwarancja niezależności i rzetelności

Ilość zrealizowanych projektów pozwoliła stać się nam ekspertem w swojej dziedzinie. Wiedzę tą wykorzystujemy przy przeprowadzaniu zaawansowanych audytów projektów - due diligence. Specjaliści grupy VSB, we współpracy z obsługą prawną i zweryfikowanymi podwykonawcami, sprawdzą Państwa projekt, aby zniwelować ryzyko inwestycyjne i wybrać najlepsze produkty pomnażające kapitał

Jakie audyty oferujemy?

Audyt techniczny

W ramach audytu przeprowadzimy:

 • wizję terenową lokalizacji i infrastruktury
 • analizę całej, dostępnej dokumentacji projektu
 • weryfikację kluczowych pozwoleń i decyzji obejmującą między innymi:

– decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
– dokumentację planistyczną, warunki zabudowy
– dokumentację elektroenergetyczną, warunki przyłączenia do sieci
– pozwolenie na budowę

 • weryfikację kluczowych opracowań obejmującą między innymi:

– projekt parku fotowoltaicznego i wiatrowego
– analizę produktywności
– dokumentację oceny oddziaływania na środowisko
– projekt budowlany

Audyt prawny

W ramach audytu oferujemy:

 • przeprowadzenie badania aktualnego statusu prawnego spółki i jej historii
 • analizę dokumentów  pod kątem ich kompletności i prawidłowości w zakresie wymagań prawnych obejmujących min.:

– decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji
– ochronę środowiska
– prawa do gruntów, na których zaplanowano inwestycję
– pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie
– warunki przyłączeniowe, umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży energii
– koncesje

 • analizę umów z kontrahentami danej spółki
 • analizę umów kredytowych i zabezpieczeniowych ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń i sugestii dotyczących ich treści oraz zgodności z prawem
 • przeprowadzenie weryfikacji toczących się spraw sądowych
 • analizę zagadnień z prawa pracy

Audyt finansowy

W ramach audytu oferujemy przeprowadzenie analizy obejmującej:

 • wyniki finansowe
 • prognozy finansowe
 • wydatki inwestycyjne
 • przepływy środków pieniężnych
 • rachunkowość zarządczą, system i środowisko kontroli wewnętrznej
 • inne zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe

Audyt dostosowany do potrzeb klienta

Każdy projekt posiada indywidualny charakter. Po rozmowie z Państwem i wstępnej weryfikacji projektu zaproponujemy audyt najlepiej dopasowany do Państwa potrzeb.

Energia dla Ciebie