Struktura

Grupa VSB - koncepcja, realizacje, zarządzanie

VSB Holding GmbH

VSB Holding GmbH łączy spółki grupy VSB prowadzące działalność operacyjną. Spółka VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o., której udziały należą do VSB Holding GmbH, działa równolegle do spółek VSB we Francji Rumunii, Finlandii czy we Włoszech. Międzynarodowy charakter holdingu daje możliwość wymiany doświadczeń między spółkami i wzajemne wsparcie przy realizacji usług.

Więcej…

VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o.

VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. jest spółką córką grupy kapitałowej VSB. Nasza siedziba mieści się we Wrocławiu. Od 15 lat angażujemy się w projekty związane z energią odnawialną, przede wszystkim w sektorze energii wiatrowej i słonecznej. Przy realizacji projektów i zleceń współpracujemy z renomowanymi parterami. Jednakże niemniejsze znaczenie ma dla nas kontakt z firmami lokalnymi, które najlepiej znają potrzeby i charakter danego regionu. Taka ścieżka działania pozwala tworzyć nam najlepsze produkty.

Sukces na solidnej podstawie

Solidne zaplecze finansowe całej grupy VSB daje spółce VSB Energie Odnawialne Polska silny fundament. To sprawia, że jesteśmy stabilnym partnerem, a nasi klienci i współpracujący z nami partnerzy mogą ze spokojem zdać się na naszą wiedzę i doświadczenie. O sukcesie naszego przedsiębiorstwa świadczą liczne projekty zrealizowane w wielu krajach.

Energia dla Ciebie