Ochrona danych

Ochrona danych

Ochrona Państwa sfery prywatnej dotyczącej danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.  Z tego względu dane osobowe pobrane podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z polskimi oraz niemieckimi przepisami o ochronie danych. 

Zapisujemy Państwa dane osobowe wyłącznie wówczas, gdy sami je nam Państwo prześlą, np. korzystając z internetowego formularza aplikacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej lub w ramach zapytania składanego e-mailem. Pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. W związku z tym ograniczamy zakres pobieranych danych i ich wykorzystanie do informacji koniecznych do opracowania Państwa zapytania. 

Zabezpieczamy Państwa dane przed niepowołanym dostępem, utratą lub zmianą wszelkimi dostępnymi nam środkami technicznymi. Nasi pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności i do przestrzegania ochrony danych. Informujemy, że przenoszenie danych drogą internetową, np. e-mailem, posiada luki, przez co nie można zapewnić pełnej ochrony danych przed niepowołanym dostępem. 

Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, chyba że na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych jesteśmy zmuszeni do przekazania ich urzędom i instytucjom państwowym. 

Przekazane nam dane będziemy niezwłocznie usuwać po otrzymaniu od Państwa stosownego pisemnego oświadczenia woli, które może być wysłane również e-mailem. Ponadto mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat zapisanych przez nas danych. 

Ochrona danych Google 

Oświadczenie o ochronie danych w zakresie wykorzystania Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnionej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z tzw. "ciasteczek", plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez Państwa. Informacje wygenerowane przez ciasteczka dotyczące wykorzystania tej strony internetowej są zazwyczaj przenoszone i zapisywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywizowania funkcji anonimowego IP na naszej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Jedynie w sytuacjach wyjątkowych na serwer Google w USA przekazany zostanie pełny adres IP, który dopiero tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tejże strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy Państwa aktywności na stronie, sporządzenia raportów tej aktywności i realizacji innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i sieci na rzecz operatora strony. Adres IP przekazany z Państwa wyszukiwarki w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi Google. 

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania wyszukiwarki; informujemy, że w takim przypadku być może nie wszystkie funkcje tejże strony będą dostępne w pełnym zakresie. Poza tym mogą Państwo zapobiec rejestracji danych wygenerowanych przez cookies i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie rozszerzenia wyszukiwarki dostępnego pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Niniejsza strona korzysta z raportów Google-Analytics w celu zebrania danych demograficznych, w których wykorzystywane są dane z reklam Google skierowanych do zainteresowanych odbiorców, jak również dane odwiedzających strony innych dostawców (np. wiek, płeć i zainteresowania). Dane te nie mogą być być łączone z konkretną osobą i mogą być w każdym momencie dezaktywowane poprzez zmianę ustawień.

Oświadczenie o ochronie danych w zakresie wykorzystania Google Adsense

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi służącej wyświetlaniu trafnych reklam oferowanej przez Google Inc. ("Google"). Google AdSense korzysta z tzw. "ciasteczek", plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej. Google AdSense korzysta z tak zwanych web beacons (niewidzialne grafiki). Dzięki web beacons można przeprowadzić analizę informacji, takich jak ruchy odwiedzających na naszych stronach. 

Informacje wygenerowane przez cookies i web beacons i dotyczące wykorzystania tejże strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz dostawy formatów reklamy przekierowywane są na serwery Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi zapisanymi przez Państwa danymi. Mogą Państwo zapobiec instalacji ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania wyszukiwarki; informujemy, że w takim przypadku być może nie wszystkie funkcje tejże strony będą dostępne w pełnym zakresie. Decydując się na korzystanie z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google pobranych i dotyczących Państwa danych w opisany powyżej sposób i we wskazanym powyżej celu.

Odpowiedzialność cywilna

Nasze strony powstały przy zachowaniu należytej staranności. Mimo wszystko nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość zawartych tu informacji. Wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku odwiedzin naszej strony, chyba że powstały w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Zawarte tutaj dane mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zapowiedzi. W ramach oferowanych przez nas informacji udostępniamy linki przekierowujące na oferty internetowe osób trzecich, od których treści wyraźnie się dystansujemy i za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków wyświetlających się na naszej stronie internetowej i do wszelkich treści stron, na które prowadzą banery i linki zgłoszone na naszej stronie.

Prawo autorskie

Treści i zdjęcia zawarte na naszych stronach, a także sposób ich prezentacji podlegają ochronie prawem autorskim. Nazwy marek i oznaczenia są wykorzystywane bez zapewnienia możliwości ich dowolnego stosowania.

Prawa do zdjęć

© VSB Holding GmbH

Źródło

1) Oświadczenie o ochronie danych dotyczące Google Analytics https://www.e-recht24.de/muster-disclaimer.html 
2) Oświadczenie o ochronie danych dotyczące Google Adsense https://www.e-recht24.de/muster-disclaimer.html

Energia dla Ciebie