Projekt Andělka

Andělka

Region Liberec, Republika Czeska

  • 7 turbiny
  • Senvion MM92
  • 14,4 MW łącznej mocy
  • Oddanie do użytku 2012-2014
  • Rozwój projektów, Zarządzanie

 

Energia dla Ciebie