Detail

Znak jakości dla rozwoju farm wiatrowych

Informacja Prasowa  / Wrocław / Drezno / 13.12.2018

VSB Energie Odnawialne Polska otrzymuje certyfikat ISO 9001: 2015

VSB  spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2015 odnośnie zarządzania oraz serwisu farm wiatrowych. Certyfikacja przez jednostkę audytującą CERT w sierpniu 2018 umożliwiła VSB osiągnięcie kolejnego etapu w konsekwentnym dążeniu do rozwoju jakości świadczonych usług.

Aby parki wiatrowe przez wiele lat wytwarzać mogły przyjazną środowisku naturalnemu energię, konieczne jest zapewnianie ich nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy podczas całego okresu eksploatacji. Wiąże się to z przestrzeganiem niezliczonych procedur oraz nieustannym podejmowaniem ważnych decyzji. Procesy te dotyczą zarówno zarządzania technicznego jak i czynności serwisowych. Z tego powodu VSB zdecydowało się wdrożyć system zarządzania jakością i uzyskać certyfikację strony trzeciej. "Nasze głębokie poczucie profesjonalizmu jest tym samym wyraźnie potwierdzone naszym klientom i partnerom. W ten sposób wzmacniamy naszą argumentację za długotrwałą współpracą "- mówi Hubert Kowalski, Dyrektor Zarządzający VSB Energie Odnawialne Polska.

Dążenie do jakości na każdym etapie projektu

W złożonej procedurze adaptacyjnej, która realizowana była przez kilka miesięcy, uporządkowano struktury organizacyjne oraz system pracy, zoptymalizowano je i dostosowano do wymagań normy ISO 9001. W codziennej pracy oznacza to wyraźne przypisanie odpowiedzialności, wiążącą strukturę proceduralną, systematyczna i stałą dokumentację. Pod względem konkurencyjności certyfikat daje istotną przewagę; dzięki usługom ściśle zorientowanym na dany projekt inwestorzy i klienci zawsze mogą liczyć na przejrzystości we wszystkich etapach projektu. "Wprowadzenie systemu zarządzania dokładnie odpowiada tym potrzebom i silnie wspiera relacje z klientami" - wyjaśnia Kowalski. Certyfikat ISO 9001 jest dobrowolny i wymaga udanej procedury audytu. Certyfikat potwierdza, że VSB spełnia wymagane standardy nowoczesnych systemów zarządzania jakością. Coroczne kontrole następcze zapewniają, że standardy te są nadal spełniane w codziennej praktyce. Nie tylko Polska jest certyfikowana; główna siedziba w Niemczech VSB Holding oraz francuska spółka zależna VSB Énergies Nouvelles są posiadaczami certyfikatu ISO 9001: 2015 od 2017 i 2016 r.

Grupa VSB

VSB Energie Odnawialne Polska jest spółką zależną Grupy VSB z siedzibą w Dreźnie. VSB jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług w sektorze energii ze źródeł odnawialnych. Podstawowym przedmiotem działalności jest międzynarodowy projekt rozwoju farm wiatrowych i fotowoltaicznych, w tym zarządzanie operacyjne, konserwacja i utrzymanie tych zakładów. Od 1996 r. VSB oddało do użytku ponad 470 elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 900 MW i wolumen inwestycji w wysokości 1,4 miliarda EUR. Grupa i powiązane |z nią firmy zatrudniają 300 pracowników w 16 lokalizacjach.

Energia dla Ciebie