Rozpoczęcie prac w nowym roku

News  / 31.12.2021

Koniec roku 2021 rozpoczęliśmy od wykonywania pierwszych robót budowlanych.

Na pierwszy ogień poszły wykopy pod fundamenty oraz korytowanie pod drogi dojazdowe do turbin EW2 i EW3.
Zakończyliśmy również dostawy koszy kotwiących – na naszym zapleczu budowy czekają one na instalację w fundamentach.
Przygotowane są już także rury do wykonania przepustów kablowych dla linii SN i światłowodów pod drogami dojazdowymi do turbin.

Energia dla Ciebie