Grupa Azoty rozważa nabycie elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy 270 MWp

Informacja Prasowa  / Wrocław/Drezno / 04.08.2022

Grupa VSB i Grupa Azoty S.A. ogłosiły rozpoczęcie negocjacji na zasadach wyłączności. Grupa Azoty zamierza nabyć 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o., a wynikiem tej strategicznej transakcji ma być dodanie elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy około 270 MWp do portfolio Grupy.

Projekt Brzezinka należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć na polskim rynku fotowoltaicznym, co podkreśla wkład VSB w realizację przejścia na czystą energię w Polsce.

Projekt PV może zostać przejęty przez Grupę Azoty S.A. lub jej spółkę zależną po uzgodnieniu przez Grupę Azoty S.A. i VSB docelowego modelu biznesowego i parametrów techniczno-ekonomicznych. Wymagane jest także wypełnienie wynegocjowanych warunków zawieszających. W ramach zapowiadającej się wymiany partnerskiej, strony zajmą się pracami przygotowawczymi i budowlanymi, przyłączeniem do sieci oraz uruchomieniem i obsługą elektrowni.

– Dla VSB jest to wspaniała okazja na kolejne partnerstwo z firmą, w której udział ma Skarb Państwa. W 2011 roku zaczynaliśmy z firmą Tauron, a w ciągu ostatnich 14 lat spędzonych w Polsce współpracowaliśmy również z innymi partnerami z udziałem Skarbu Państwa. Projekt Brzezinka jest jedną z najbardziej znaczących inwestycji fotowoltaicznych w kraju i na pewno zrealizujemy ją zgodnie z harmonogramem. Jako obopólnie korzystny wskazujemy fakt, że Grupa Azoty prowadzi swoją globalną strategię w zakresie odnawialnych źródeł energii we współpracy z doświadczonym zespołem deweloperów, z Panem Siemieńcem i polskim zespołem VSB na czele. Jesteśmy gotowi wkroczyć w pierwszy etap tego procesu – mówi o umowie Frédéric Lanoë, dyrektor generalny Grupy VSB.

Dzięki temu i wielu innym przedsięwzięciom VSB wspiera ambitne cele środowiskowe polskich firm, oddalając się od utrwalonego podejścia opartego na energetyce węglowej, a podążając w kierunku produkcji czystej energii elektrycznej. Polska przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit gospodarczy, w szczególności w sektorze fotowoltaicznym.

Energia dla Ciebie