Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13 artiklan mukainen tietosuojaseloste

Henkilötietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Siksi käytämme keräämiämme henkilötietoja vain sovellettavan tietosuojasäädännön mukaisesti. Tässä selosteessa kerrotaan, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa.

Tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 24.5.2018. Saatamme tehdä selosteeseen muutoksia verkkosivujen kehittämisen ja päivittämisen sekä uuden teknologian käyttöönoton myötä. Tietosuojaseloste kannattaakin siksi lukea aika ajoin uudestaan.

 

1. Mitä tietoja VSB kerää minusta?

Keräämme ja tallennamme henkilötietojasi (joita ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), jos ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen liiketoiminnan harjoittamiseksi taloudellisella tavalla (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) ja vain, jos tiedot ovat peräisin yleisesti saatavilla olevasta lähteestä, kuten internetistä tai yrityshakemistosta, tai jos olet antanut tiedot meille jollakin muulla tavoin, esimerkiksi

 • verkkosivuillamme olevan hakulomakkeen tai yhteydenottolomakkeen kautta,
 • lähettämällä meille kyselyn postitse tai sähköpostitse,
 • sopimuksen solmimisen yhteydessä tai antamalla meille käyntikorttisi.

Emme kerää henkilötietoja henkilöiltä, jotka vierailevat sivustolla ainoastaan etsimässä tietoja. Tällöin yrityksemme verkkopalvelin tallentaa oletusarvoisesti seuraavat tiedot niin sanottuihin lokitiedostoihin: käytetty selain, käyttöjärjestelmä, tietokoneen lyhennetty ja anonymisoitu IP-osoite, verkkosivut, joilla käyttäjä vieraili ennen sivuillemme siirtymistä, sivuillamme vietetty aika sekä lähetyn tiedon määrä. Käyttäjää ei voi tunnistaa tämän tiedon perusteella. Tiedot kerätään tietoturva-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella ja niitä käytetään tietoturvan varmistamiseksi sekä tilastolliseen arviointiin. Tietoa ei käytetä henkilökohtaisten käyttäjäprofiilien luomiseen. Tietoja ei myöskään jaeta kolmansille osapuolille.

Sivuston toiminnan optimointiin käytetään niin sanottuja evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja joita käytetään verkkosivujen käytön analysointiin. Tietoja analysoidaan Google Analyticsilla. Google Analytics on Google Inc. (USA):n tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. . Olemme sivuston ylläpitäjänä solmineet Googlen kanssa tietojen käsittelyä alihankintana koskevan sopimuksen, jonka nojalla Google kerää sivuston käyttäjien toimintaa koskevaa tilastotietoa ja analysoi sitä anonymisoituna. Analyysi kertoo meille, kuinka moni käyttäjä vierailee verkkosivuillamme, kuinka kauan verkkosivuilla viivytään, millä selaimilla verkkosivuille tullaan ja mistä kävijät tulevat. Lisäksi hyödynnämme Google Analyticsin väestötieteellisiä tietoja koskevia raportteja, jotka laaditaan Googlen kiinnostuksen perusteella kohdennettavasta mainonnasta saatujen tietojen sekä kolmansilta osapuolilta saatujen vierailijatietojen (esim. ikä, sukupuoli, kiinnostuksenkohteet) perusteella. Näistä tiedoista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Evästeet eivät suorita ohjelmia tai välitä viruksia. Henkilötietoja voidaan tallentaa evästeisiin ainoastaan käyttäjän luvalla tai silloin, jos se on teknisistä syistä välttämätöntä eli esimerkiksi turvallisen sisäänkirjauksen mahdollistamiseksi. Evästeisiin kerättävät sivuston käyttöä koskevat tiedot siirretään ja tallennetaan yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen palvelimelle. Tietojen tallentamisen ja siirtämisen yhdessä käyttäjän IP-osoite lyhennetään EU-maissa, ETA-maissa ja muissa maissa, joita tietosuoja-asetus koskee. Yksittäistapauksissa IP-osoite saatetaan siirtää lyhentämättömänä Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle ja lyhentää siellä. Kun IP-osoite on lyhennetty, käyttäjää ei voi enää tunnistaa sen perusteella. Selaimen välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muuhun Googlen tallentamaan tietoon. Google LLC noudattaa Euroopan tietosuojalainsäädäntöä ja sillä on Privacy Shield -järjestelyä koskeva sertifikaatti (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Voit estää evästeiden tallentumisen tietokoneellesi selaimesi asetuksista. Huomaa kuitenkin, että jos estät evästeiden tallentumisen, et välttämättä voi hyödyntää kaikkia sivuston ominaisuuksia. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä sinusta evästeisiin tallennettuja sivuston käyttöä koskevia tietoja. Sitä varten tarvitsen selaimeesi lisäosan, jonka voi ladata ja asentaa täältä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoja: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Sivustollamme on myös linkkejä muiden palveluntarjoajien sivustoille sekä sosiaalisen median sivustoille (Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+). Emme pysty vaikuttamaan siihen, mitä tietoa ja millaisia määriä tietoa siirtyy näille palveluntarjoajien tai sosiaalisen median alustojen palvelimille, emmekä vastaa niiden toiminnan tietosuojalainsäädännön mukaisuudesta.

2. Miten VSB käsittelee tietojani?

Keräämme ja käytämme henkilötietoja kyselyihin vastaamiseen, sopimusneuvotteluihin ja jo solmituista sopimuksista johtuvien sopimusvelvoitteidemme täyttämiseen. Käsittelemme ainoastaan sellaisia tietoja, joita tarvitaan näihin tarkoituksiin. Tiedot, joita ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin, poistetaan määräajoin, elleivät vero- ja/tai kauppaoikeudelliset rekisterin säilyttämistä koskevat säännökset tai todistusaineistojen lakisääteiset vanhentumisajat sitä estä.

Tietojasi käsitellään Saksassa. Jos otat yhteyttä johonkin kansainvälisistä toimipisteistämme, tietojasi käsitellään kyseisen Euroopan tai Euroopan ulkopuolisen maan sovellettavan lainsäännön perusteella.

Osan liiketoiminnastamme tuottaa jokin konsernin tytäryhtiöistä tai kolmas osapuoli (henkilöstöpalvelujen tarjoaja, IT-palveluntarjoaja). Tässä yhteydessä henkilötiedot jaetaan ainoastaan tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisen sopimustietojen käsittelyä koskevan sopimuksen määrittelemiin tarkoituksiin ja ainoastaan niin pitkään ja siinä määrin kuin se on palvelun tuottamisen kannalta tarpeellista. Lisäksi henkilötiedot voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle silloin, jos valtion viranomainen sitä lainsäädännön pakottavien säännösten nojalla edellyttää, tai käyttäjän nimenomaisella suostumuksella. 

3. Miten VSB suojaa henkilötietoni?

Pyrimme estämään henkilötietojen häviämisen ja muuttamisen sekä luvattoman pääsyn henkilötietoihin kaikin käytössämme olevin teknisin ja organisatorisin keinoin. Pyrimme kehittämään tieturvatoimiamme sitä mukaa kuin tekniikka kehittyy. Henkilöstöllämme on velvollisuus säilyttää tietojen luottamuksellisuus sekä varmistaa tietosuoja. Muistutamme kuitenkin, että Internetissä tapahtuvaan tiedonsiirtoon esimerkiksi sähköpostin välityksellä liittyy aina jonkinlaisia tietoturvariskejä ja -puutteita. Täydellinen luvattoman pääsyn estäminen on siten mahdotonta.

4.  Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus

 • pyytää ja saada tietoa ilmaiseksi siitä, onko VSB tallentanut henkilötietojasi ja mihin tarkoitukseen mahdolliset tiedot on tallennettu tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti,
 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista sekä tietojen täydentämistä Tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti,
 • peruuttaa antamasi suostumuksen koska tahansa (peruutus ei kuitenkaan astu voimaan takautuvasti) -asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,
 • kieltää henkilötietojen käsittelyä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen perusteella rekisteröidyn erityistilanteen vuoksi tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti,
 • vaatia henkilötietojen poistamista tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa määritellyissä erityistilanteissa, erityisesti jos kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita mainittuun tarkoitukseen, jos käsittelylle ei ole laillisia perusteita tai jos olet peruuttanut antamasi suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn yllä olevan kohdan (d) mukaisesti,
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti silloin, kun tietoja ei voi poistaa tai kun poistamisvelvollisuus on kiistanalainen,
 • siirtää tiedot tietosuoja-asetuksen  20 artiklan mukaisesti eli oikeus rekisteröidyn antamien tietojen vastaanottamiseen koneella luettavassa muodossa ja oikeus siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle,
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti. 

5.  Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää tai haluan käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?

Sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy
Technopolis Ydinkeskusta

Sepänkatu 20
90100 Oulu

Phone: +358 40 869 7252
suomi@vsb.energy

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, ota yhteys tietosuojavastaavaamme. Tietosuojavastaavalle voi myös tehdä ehdotuksia ja valituksia ja hän auttaa rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa. Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

VSB Holding GmbH
Nicole Mager
Datenschutzbeauftragte
Schweizer Str. 3a
D-01069 Dresden
Puhelin: + 49 351 21183 657

datenschutz@vsb.energy

energy for you