Outojänkä, Tervola

Ajankohtaista tietoa Outojängän tuulipuistosta

Outojängän tuulipuiston hankealue sijaitsee Tervolan kunnan pohjoisosassa. Puistoa suunnitellaan Louen pohjoispuolella olevalle, noin 5700 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan 20–30 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on noin 160–240 MW.

Hanke toteutetaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyllä.

Uutiset

Suunniteltu kokonaisuus

Rakentaminen 2027
Tuotannon käynnistyminen arviolta vuonna 2029
Tuulivoimaloiden määrä 20–30
Kokonaisteho 160–240 MW

Aikataulu

2020 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
2021 Kaavoitussopimus Tervolan kunnan kanssa
2022 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
2022–2025 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2025–2026 Rakentamiseen tarvittavat luvat
2027 Rakentamisen aloitus
2029 Tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto

Kartta

VSB Gruppe - Outojänkä, Tervola - Finnland

Lisätietoja

energy for you