Outojänkä, Tervola

Ajankohtaista tietoa Outojängän tuulipuistosta

Outojängän tuulipuiston hankealue sijaitsee Tervolan kunnan pohjoisosassa. Puistoa suunnitellaan Louen pohjoispuolella olevalle, noin 5700 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan 25–36 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on noin 175–280 MW.

Hanke toteutetaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyllä.

Uutiset

 • Suunniteltu kokonaisuus

  Rakentaminen 2025
  Tuotannon käynnistyminen 2026
  Tuulivoimaloiden määrä 25–36
  Kokonaisteho 175–280 MW
 • Aikataulu

  2020 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
  2021 Kaavoitussopimus Tervolan kunnan kanssa
  2022 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2022–2024 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  2024–2025 Rakentamiseen tarvittavat luvat
  2025 Rakentamisen aloitus
  2026 Tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto
 • Kartta

  VSB Gruppe - Outojänkä, Tervola - Finnland

Lisätietoja

energy for you