Juurakko, Kalajoki

Ajankohtaista tietoa Juurakon tuulipuistosta

Juurakon tuulipuisto sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Kalajoen kaupungissa, noin kymmenen kilometriä Kalajoen keskustasta koilliseen. Alueen koko on noin 250 hehtaaria ja se on yksityisten maanomistajien omistuksessa.

Juurakon tuulipuisto koostuu 7 tuulivoimalasta, kokonaisteholtaan enintään 40 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpiste valtakunnanverkkoon on Fingrid Oyj:n Jylkässä sijaitseva Kalajoen sähköasema. Alueelle ei ole vaadittu ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Hankkeessa on noudatettu Kalajoen kaupungin myöntämää ympäristölupaa.

Hankkeen rakentaminen käynnistyi 2021. Tuulivoimapuiston kaupallinen sähköntuotanto käynnistyi 2022. Puiston omistaa energiayhtiö Helen yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa. 

Uutiset

Edellinen sivu

Suunniteltu kokonaisuus

Tuulivoimaloiden määrä 7
Kokonaisteho max 40 MW
Kokonaiskorkeus 230 m
Rakentamisen aloitus 2020
Tuotannon käynnistyminen 2022

Aikataulu

2013 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
2013–2015 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
2015 Tuulivoiman yleiskaava lainvoimainen, ympäristölupa
2017 Rakentamiseen tarvittavat luvat
2020 Rakentamisen aloitus
2022 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto

Kartta

VSB Gruppe - Juurakko Finnland

Lisätietoja

energy for you