Juurakko, Kalajoki

Ajankohtaista tietoa Juurakon tuulipuistosta

Juurakon tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Kalajoen kaupungissa, noin kymmenen kilometriä Kalajoen keskustasta koilliseen. Kaavoitetun hankealueen koko on noin 250 hehtaaria ja alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa.

Hankealueelle toteutetaan 7 tuulivoimalan kokonaisuus, jonka kokonaisteho on enintään 40 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon käytetään Fingrid Oyj:n Jylkässä sijaitsevaa Kalajoen sähköasemaa. Alueelle ei ole vaadittu ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Hankkeessa noudatetaan Kalajoen kaupungin myöntämää ympäristölupaa.

Hankkeen rakentaminen on käynnistynyt 2021. Tuulivoimapuiston kaupallinen sähköntuotanto käynnistyy 2022.

Uutiset

 • Suunniteltu kokonaisuus

  Tuulivoimaloiden määrä 7
  Kokonaisteho max 40 MW
  Kokonaiskorkeus 230 m
  Rakentamisen aloitus 2020
  Tuotannon käynnistyminen 2022
 • Aikataulu

  2013 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
  2013–2015 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2015 Tuulivoiman yleiskaava lainvoimainen, ympäristölupa
  2017 Rakentamiseen tarvittavat luvat
  2020 Rakentamisen aloitus
  2022 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto
 • Kartta

  VSB Gruppe - Juurakko Finnland

Lisätietoja

energy for you