Leuvanneva, Siikalatva ja Siikajoki

Ajankohtaista tietoa Leuvannevan tuulipuistosta

Leuvannevan tuulipuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Siikalatvan ja Siikajoen kunnissa. Puistoa suunnitellaan noin 12 000 hehtaarin laajuiselle alueelle Kurunnevan ja Lahnasnevan välillä.

Hankealueelle suunnitellaan 50–100 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on 400-700 MW. Tuulipuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaa Lumijärven sähköasemaa.

Uutiset

Suunniteltu kokonaisuus

Rakentaminen 2026
Tuotannon käynnistyminen 2027
Tuulivoimaloiden määrä 50–100
Kokonaisteho 400–700 MW

Aikataulu

2019 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
2021 Kaavoitussopimus Siikalatvan kunnan kanssa
2022–2023 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2024–2025 Rakentamiseen tarvittavat luvat
2026 Rakentamisen aloitus
2027 Tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto

Kartta

VSB Gruppe - Leuvanneva, Siikalatva - Finnland

Lisätietoja

energy for you