Leuvanneva, Siikalatva ja Siikajoki

Ajankohtaista tietoa Leuvannevan tuulipuistosta

Leuvannevan tuulipuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Siikalatvan ja Siikajoen kunnissa. Puistoa suunnitellaan noin 6000 hehtaarin laajuiselle alueelle Kurunnevan ja Lahnasnevan välillä.

Hankealueelle suunnitellaan 35–41 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on 280-330 MW. Tuulipuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaa Lumijärven sähköasemaa.

 

Uutiset

Suunniteltu kokonaisuus

Rakentaminen 2026-2027
Tuotannon käynnistyminen 2028
Tuulivoimaloiden määrä 35–41
Kokonaisteho 280–330 MW

Aikataulu

2019 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
2021 Kaavoitussopimus Siikalatvan kunnan kanssa
2022–2025 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2025–2026 Rakentamiseen tarvittavat luvat
2026 Rakentamisen aloitus
2028 Tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto

Kartta

VSB Gruppe - Leuvanneva, Siikalatva - Finnland

Lisätietoja

energy for you