Karahka, Oulainen

Ajankohtaista tietoa Karahkan tuulipuistosta

Karahkan tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Oulaisten kaupungissa, noin viisi kilometriä Oulaisten keskustasta pohjoiseen. Tuulivoimapuisto rakennetaan vuosina 2023-2024 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle noin 2300 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle toteutetaan 25 voimalan tuulipuisto, kokonaisteholtaan 147,5 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon käytetään ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Keskikylän / Valkeuden sähköasemaa.

Hanke toteutetaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyllä. Yleiskaava ja hankkeen rakennusluvat saivat lainvoiman tammikuussa 2022.

Uutiset

 

 

Nachrichten

 

Edellinen sivu

Suunniteltu kokonaisuus

Rakentamisen aloitus 2022
Tuotannon käynnistyminen 2024
Tuulivoimaloiden määrä 25
Kokonaisteho 147,5 MW
Kokonaiskorkeus max 250 m

Aikataulu

2016 Tuulivoimahankkeen suunnittelun aloittaminen
2016–2017 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
2017 Kaavoitussopimus Oulaisten kaupungin kanssa
2018 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksyntä
2019-2021 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2022 Rakentamiseen tarvittavat luvat
2022 Rakentamisen aloitus
2024 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto

Kartta

VSB Gruppe - Puutionsaari Finnland

Lisätietoja

energy for you