Karahka, Oulainen

Ajankohtaista tietoa Karahkan tuulipuistosta

Karahkan tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Oulaisten kaupungissa, noin viisi kilometriä Oulaisten keskustasta pohjoiseen. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle noin 2300 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 26 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on noin 150 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Keskikylän / Valkeuden sähköasemaa.

Hankkeessa toteutetaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyä.

 • Suunniteltu kokonaisuus

  Rakentamisen aloitus 2020
  Tuotannon käynnistyminen 2021
  Tuulivoimaloiden määrä max 26
  Kokonaisteho noin 150 MW
  Kokonaiskorkeus max 250 m
 • Aikataulu

  2014 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
  2015 – 2017 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2017 Kaavoitussopimus Oulaisten kaupungin kanssa
  2018 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksyntä
  2019 – 2020 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  2020 Rakentamiseen tarvittavat luvat
  2020 – 2021 Rakentaminen
  2021 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto

Lisätietoja

energy for you