Karahka, Oulainen

Ajankohtaista tietoa Karahkan tuulipuistosta

Karahkan tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Oulaisten kaupungissa, noin viisi kilometriä Oulaisten keskustasta pohjoiseen. Tuulivoimapuistoa suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle noin 2300 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 25 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on noin 170 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Keskikylän / Valkeuden sähköasemaa.

Hanke toteutetaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyllä. Yleiskaava ja hankkeen rakennusluvat saivat lainvoiman tammikuussa 2022.

Uutiset

 • Suunniteltu kokonaisuus

  Rakentamisen aloitus 2022-2023
  Tuotannon käynnistyminen 2024
  Tuulivoimaloiden määrä 25
  Kokonaisteho noin 170 MW
  Kokonaiskorkeus max 250 m
 • Aikataulu

  2016 Tuulivoimahankkeen suunnittelun aloittaminen
  2016–2017 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2017 Kaavoitussopimus Oulaisten kaupungin kanssa
  2018 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksyntä
  2019-2021 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  2022 Rakentamiseen tarvittavat luvat
  2022–2023 Rakentamisen aloitus
  2024 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto
 • Kartta

  VSB Gruppe - Puutionsaari Finnland

Lisätietoja

energy for you