Puutionsaari, Haapavesi

Ajankohtaista tietoa Puutionsaaren tuulipuistosta

Puutionsaaren tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Haapaveden kaupungissa, noin yksitoista kilometriä Haapaveden keskustasta länteen. Puistoa suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle noin 4000 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan 49 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on vähintään 300 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemaa. Sähkönsiirtoa suunnitellaan yhteistyössä OX2:n kanssa. Sähkönsiirtoyhteyden ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä.

Hankkeessa hyödynnetään tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyä. Puutionsaaren yleiskaava on hyväksytty helmikuussa 2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. 

Uutiset

 • Suunniteltu kokonaisuus

  Rakentaminen 2024-
  Tuotannon käynnistyminen 2027
  Tuulivoimaloiden määrä 49
  Kokonaisteho Vähintään 300 MW
 • Aikataulu

  2016 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
  2016 Kaavoitussopimus Haapaveden kaupungin kanssa
  2017 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2018 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksyntä
  2019 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2019–2021 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  2021–2022 Voimalinjan yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  2024 Rakentamiseen tarvittavat luvat
  2024 Rakentamisen aloitus
  2027 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto
 • Kartta

  VSB Gruppe - Puutionsaari Finnland

Lisätietoja

energy for you