Puutionsaari, Haapavesi

Ajankohtaista tietoa Puutionsaaren tuulipuistosta

Puutionsaaren tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Haapaveden kaupungissa, noin yksitoista kilometriä Haapaveden keskustasta länteen. Puistoa suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle noin 4000 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan 49 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on vähintään 300 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemaa. Sähkönsiirtoa suunnitellaan yhteistyössä OX2:n kanssa. Sähkönsiirtoyhteyden ympäristövaikutusten arviointi on parhaillaan käynnissä.

Hankkeessa hyödynnetään tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyä. Puutionsaaren yleiskaava on hyväksytty helmikuussa 2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. 

Uutiset

Suunniteltu kokonaisuus

Rakentaminen 2024-
Tuotannon käynnistyminen 2027
Tuulivoimaloiden määrä 49
Kokonaisteho Vähintään 300 MW

Aikataulu

2016 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
2016 Kaavoitussopimus Haapaveden kaupungin kanssa
2017 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
2018 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksyntä
2019 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
2019–2021 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2021–2022 Voimalinjan yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2023 Rakentamiseen tarvittavat luvat
2024 Rakentamisen aloitus
2027 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto

Kartta

VSB Gruppe - Puutionsaari Finnland

Lisätietoja

energy for you