Puutionsaari, Haapavesi

Ajankohtaista tietoa Puutionsaaren tuulipuistosta

Puutionsaaren tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Haapaveden kaupungissa, noin yksitoista kilometriä Haapaveden keskustasta länteen. Puistoa suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle noin 4000 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan 43-49 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on vähintään 250 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemaa.

Hanke toteutetaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyllä.

Uutiset

 • Suunniteltu kokonaisuus

  Rakentaminen 2021-2022
  Tuotannon käynnistyminen 2023
  Tuulivoimaloiden määrä 43-49
  Kokonaisteho Vähintään 250 MW
 • Aikataulu

  2016 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
  2016 Kaavoitussopimus Haapaveden kaupungin kanssa
  2017 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2018 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksyntä
  2019 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2019-2021 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  2021 Rakentamiseen tarvittavat luvat
  2022 Rakentamisen aloitus
  2023 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto
 • Map

  VSB Gruppe - Puutionsaari Finnland

Lisätietoja

energy for you