Puutionsaari, Haapavesi

Ajankohtaista tietoa Puutionsaaren hybridipuistosta

Puutionsaaren hybridipuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Haapaveden kaupungissa, noin yksitoista kilometriä Haapaveden keskustasta länteen. Puistoa suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle noin 4000 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan 49 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on vähintään 300 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemaa. Sähkönsiirtoa suunnitellaan yhteistyössä OX2:n kanssa. Puutionsaaren tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta on täydennetty sähkönsiirron osalta vuonna 2022. Voimajohdon yleissuunnittelu valmistui 2023.

Hankkeessa on hyödynnetty tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyä. Puutionsaaren yleiskaava on hyväksytty helmikuussa 2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. 

Tuulivoiman lisäksi alueelle suunnitellaan aurinkovoimatuotantoa. Alustavan aurinkopuistoalueen koko on noin 160 hehtaaria ja puiston teho on noin 100 MWp.

Uutiset

Edellinen sivu

Suunniteltu kokonaisuus

Tuulivoimaloiden määrä 49
Kokonaisteho Vähintään 300 MW
Aurinkopuiston teho noin 100 MWp
Rakentamisen aloitus 2025
Tuotannon käynnistyminen 2028-2029

Aikataulu

2016 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
2016 Kaavoitussopimus Haapaveden kaupungin kanssa
2017 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
2018 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksyntä
2019 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
2019–2021 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2021–2023 Voimalinjan yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2024 Rakentamiseen tarvittavat luvat
2025 Rakentamisen aloitus
2028-2029 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto

Kartta

VSB Gruppe - Puutionsaari Finnland

Lisätietoja

energy for you