Puutionsaari, Haapavesi

Ajankohtaista tietoa Puutionsaaren tuulipuistosta

Puutionsaaren tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Haapaveden kaupungissa, noin yksitoista kilometriä Haapaveden keskustasta länteen. Puistoa suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle noin 3300 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan 43 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on enintään 250 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirron liityntäpisteenä valtakunnanverkkoon on suunniteltu käytettävän ensisijaisesti Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemaa.

Hankkeessa on suunniteltu käytettävän tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyä.

Uutiset

 • Suunniteltu Kokonaisuus

  2021-2022 Rakentaminen  
  Tuotannon käynnistyminen 2023
  Tuulivoimaloiden määrä 43
  Kokonaisteho 250 MW
 • Aikataulu

  2016 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys Kaavoitussopimus Haapaveden kaupungin kanssa
  2017 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2018 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan hyväksyntä
  2019 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2019-2021 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  2021 Rakentamiseen tarvittavat luvat Rakentamisen aloitus
  2023 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto
 • Map

  VSB Gruppe - Puutionsaari Finnland

Lisätietoja

energy for you