Joutensuo, Pudasjärvi

Ajankohtaista tietoa Joutensuon hybridipuistosta

Joutensuon tuuli-aurinko-hybridipuiston hankealue sijaitsee Pudasjärvellä, Jaurakkajärven luoteispuolella. Alustavan hankealueen koko on noin 7500 hehtaaria.

Hankealueelle suunnitellaan alustavasti 34-51 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on 270-410 MW. 

Hanke pyritään toteuttamaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyllä.

Tuulivoiman lisäksi hankkeessa suunnitellaan aurinkovoimapuistoa tuulivoimahankkeen läheisyydessä olevalle maanviljelysalueelle. Alustavan aurinkopuistoalueen koko on noin 80 hehtaaria ja puiston teho on noin 60 MWp.

Uutiset

Aikataulu

2022-2023 Hybridihankkeen suunnittelun käynnistys
2023–2026 Yleiskaava ja YVA, sis. luonto- ja ympäristöselvityksiä
2027-2028 Rakentamiseen tarvittavat luvat ja tarkempi suunnittelu
2028 Rakentamisen aloitus
2030 Hybridipuiston kaupallinen käyttöönotto

Suunniteltu kokonaisuus

Tuulivoimaloiden määrä 34-51
Kokonaisteho 270-410 MW
Aurinkopuiston teho 60 MWp
Rakentamisen aloitus 2028
Tuotannon käynnistyminen 2030

Kartta

VSB Group - Joutensuo Finland
energy for you