Joutensuo, Pudasjärvi

Ajankohtaista tietoa Joutensuon tuulipuistosta

Joutensuon tuulipuiston hankealue sijaitsee Pudasjärvellä, Jaurakkajärven luoteispuolella. Alustavan hankealueen koko on noin 3900 hehtaaria.

Hankealueelle suunnitellaan alustavasti 35-45 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on 280-360 MW. 

Hanke pyritään toteuttamaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyllä.

Ei uutisia

Aikataulu

2022-2023 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
2023–2026 Yleiskaava ja YVA, sis. luonto- ja ympäristöselvityksiä
2027-2028 Rakentamiseen tarvittavat luvat ja tarkempi suunnittelu
2028 Rakentamisen aloitus
2030 Tuulivoimapuiston kaupallinen käyttöönotto

Suunniteltu kokonaisuus

Tuulivoimaloiden määrä 35-45
Kokonaisteho 280-360 MW
Rakentamisen aloitus 2028
Tuotannon käynnistyminen 2030

Kartta

VSB Group - Joutensuo Finland

Lisätietoja

energy for you