Kunnat

Tulevaisuuden tuulivoimaratkaisut –

paikallista lisäarvoa

Näytä referenssit

Tuulivoima – voitto ympäristölle ja kunnalle

VSB käy aktiivista vuoropuhelua paikallisten asukkaiden, yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Otamme eri osapuolet mukaan suunnitteluun jo hankkeen varhaisessa vaiheessa, ja arvostamme avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä. Viestintä on tässä avainasemassa.

Ilmaston lisäksi tuulipuistosta hyötyvät myös maanvuokraaja ja kunta: vuokratulot ja verotuotot nousevat, ja välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset turvaavat alueellista yritystoimintaa.

Tämän päivän energiantuotannossa puhututtavat ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Meillä kaikilla on vastuu tulevista sukupolvista, ja jo meneillään oleva energiantuotantotapojen muutos tuo turvaa tulevaisuuteen. Jatkossa ympäristöystävällisten energiantuotantojärjestelmien rooli tulee vain korostumaan. VSB:n uusiutuvan energian hankkeet ovat sopusoinnussa ihmisen ja ympäristön kanssa.

Lue lisää

energy for you