Kunnat

Tulevaisuuden tuulivoimaratkaisut –

paikallista lisäarvoa

Näytä referenssit

Tuulivoima – voitto ympäristölle ja kunnalle

Tulevaisuudessa energiantuotannon olennaisia tekijöitä ovat ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen älykkään käytön haasteet.  Siksi VSB kehittää uusiutuvan energian hankkeitaan, jotka ovat sopusoinnussa ihmisen ja ympäristön kanssa.  Tulevaisuuden ratkaisuja ovat hajautetut energiajärjestelmät, jotka tukevat merkittävästi ilmastonsuojelua.  Meillä kaikilla on vastuu tulevista sukupolvista.  Senkin takia energian tuotantotapojen muutos on jo täydessä käynnissä.

Siksi VSB käy aktiivista vuoropuhelua asukkaiden, kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Me otamme sidosryhmät mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa ja arvostamme avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä. Viestintä on avainasemassa.

Ilmaston lisäksi tuulipuistosta hyötyvät myös maan vuokraaja ja kunta. Paikallinen lisäarvo kasvaa: Yhteisövero- ja vuokratuotot nousevat, paikalliset rakennusyritykset ja huoltoyhtiöt saavat lisää toimeksiantoja ja turvaavat siten osaltaan työpaikkojen säilymistä.

Lue lisää

energy for you