Leuvanneva, Siikalatva ja Siikajoki

Ajankohtaista tietoa Leuvannevan hybridipuistosta

Leuvannevan tuuli-aurinko-hybridipuiston hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Siikalatvan ja Siikajoen kunnissa. Puistoa suunnitellaan noin 6000 hehtaarin laajuiselle alueelle Kurunnevan ja Lahnasnevan välillä.

Hankealueelle suunnitellaan 32–41 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on 260-330 MW. Tuulipuiston sähkönsiirron liityntäpistevaihtoehdot ovat Fingrid Oyj:n Lumijärven sähköasema ja Pihtinevan sähköasema. 

Tuulivoiman lisäksi alueen eteläosan entisille ja tuotannosta poistuville turvetuotantoalueille suunnitellaan aurinkovoimatuotantoa. Potentiaalisia alueita on yhteensä noin 120–600 hehtaaria ja arvioitu nimellisteho noin 100–500 MWp. Aurinkovoimatuotannossa hyödynnetään tuulipuiston sähkönsiirtoyhteyksiä.

 

 

Uutiset

Edellinen sivu

Aikataulu

2019 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
2021 Kaavoitussopimus Siikalatvan kunnan kanssa
2022–2025 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2026 Rakentamiseen tarvittavat luvat
2027 Rakentamisen aloitus
2029 Tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto

Suunniteltu kokonaisuus

Tuulivoimaloiden määrä 32–41
Kokonaisteho 260–330 MW
Aurinkopuiston teho 100–500 MWp
Rakentaminen 2027-2029
Tuotannon käynnistyminen 2029

Kartta

VSB Gruppe - Leuvanneva, Siikalatva - Finnland

Lisätietoja

energy for you