Harmajapää, Suomussalmi ja Puolanka

Ajankohtaista tietoa Harmajapään tuulipuistosta

Harmajapään tuulipuiston hankealue sijaitsee Puolangan ja Suomussalmen kuntien alueella. Puistoa suunnitellaan Suolijärven pohjoispuolella olevalle, noin 7000 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan 40–50 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on noin 300–430 MW.

Hanke toteutetaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyllä.

Uutiset

Ei uutisia
 • Suunniteltu kokonaisuus

  Rakentaminen 2026
  Tuotannon käynnistyminen 2028
  Tuulivoimaloiden määrä 40–50
  Kokonaisteho 300–430 MW
 • Aikataulu

  2021 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
  2021 Kaavoitussopimus Puolangan kunnan kanssa
  2022 Kaavoitusaloite Suomussalmen kunnalle
  2023 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
  2023–2025 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  2025–2026 Rakentamiseen tarvittavat luvat
  2026 Rakentamisen aloitus
  2028 Tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto
 • Kartta

  VSB Gruppe - Outojänkä, Tervola - Finnland

Lisätietoja

energy for you