Harmajapää, Suomussalmi ja Puolanka

Ajankohtaista tietoa Harmajapään tuulipuistosta

Harmajapään tuulipuiston hankealue sijaitsee Puolangan ja Suomussalmen kuntien alueella. Puistoa suunnitellaan Suolijärven pohjoispuolella olevalle, noin 7000 hehtaarin laajuiselle alueelle.

Hankealueelle suunnitellaan 40–50 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho on noin 300–430 MW.

Hanke toteutetaan tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteismenettelyllä.

Ei uutisia

Suunniteltu kokonaisuus

Rakentaminen 2026
Tuotannon käynnistyminen 2028
Tuulivoimaloiden määrä 40–50
Kokonaisteho 300–430 MW

Aikataulu

2021 Tuulivoimahankkeen suunnittelun käynnistys
2021 Kaavoitussopimus Puolangan kunnan kanssa
2022 Kaavoitusaloite Suomussalmen kunnalle
2023 Luonto- ja ympäristöselvityksiä maastokaudella
2023–2025 Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
2025–2026 Rakentamiseen tarvittavat luvat
2026 Rakentamisen aloitus
2028 Tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto

Kartta

VSB Gruppe - Outojänkä, Tervola - Finnland

Lisätietoja

energy for you