Yksityiskohta

Valtioneuvoston tutkimus on valmistunut – Tuulivoiman infraäänellä ei ole todettuja terveysvaikutuksia

 / Oulu /  23.04.2020

Laajassa Valtioneuvoston rahoittamassa hankkeessa selvitettiin tuulivoimaloiden infraäänen vaikutuksia terveyteen.

Hanke toteutettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Infraäänen vaikutusta selvitettiin äänen pitkäaikaismittauksien, tuulivoima-alueella toteutettujen kyselytutkimusten sekä kuuntelukokeiden avulla. Hankkeesta saatujen tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden infraääni ei selitä tuulivoimaloihin liitettyä oireilua. Tutkimustuloksiin voi tutustua tarkemmin Valtioneuvoston tietokäyttöön -sivuilla.

https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/katsaus-infraaanialtistus-ei-selita-tuulivoimaan-liitettya-oireilua

https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/katsaus-infraaanialtistus-ei-selita-tuulivoimaan-liitettya-oireilua

https://www.youtube.com/watch?v=MH1SutjnXY4

energy for you