Yksityiskohta

Tuulivoimasta tarvitaan lisää tietoa – Huoli ilmastonmuutoksesta on synnyttänyt halun muutokseen

Ajankohtaista  / Oulu / 26.08.2020

Karahkan tuulivoimapuistoa Oulaisiin suunnittelevan VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n vuosina 2016 ja 2020 teettämät mielipidekyselyt osoittavat, että huoli ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt alueella ja moni on tehnyt arjessaan selkeitä tekoja oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

Huolenaiheet ovat pysyneet osin samoina: Lähes kuusi seitsemästä ei usko, että tuulivoima voisi olla kannattavaa ilman valtion tai muiden julkisten toimijoiden tukea. Useampi kuin neljä kymmenestä epäilee tutkimustuloksia, joiden mukaan tuulivoimaloiden infraäänillä ei ole terveysvaikutuksia.

Kumpaankaan näistä huolista ei kuitenkaan ole syytä: Kaikki Suomessa vuonna 2019 rakennetut tuulivoimapuistot ovat markkinaehtoisia eivätkä ne saa mitään energiatukia valtiolta. Tilanne on sama myös Karahkan tuulipuistossa, jonka suunnittelu perustuu täysin markkinaehtoiseen rakentamiseen.

 

Valtioneuvoston selvitys: Infraäänet eivät aiheuta terveyshaittoja

Infraäänien terveysvaikutuksia on selvitetty Valtioneuvoston asettaman riippumattoman asiantuntijaryhmän voimin. Huhtikuussa julkistettu lopputulos on kiistaton: Tuulipuistojen infraäänillä ei ole terveysvaikutuksia ihmisille. Tutkimus toteutettiin valtion rahoittamana, VTT:n, Työterveyslaitoksen, Helsingin Yliopiston ja THL:n yhteistyönä.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n projektipäällikkö Katja Tuukkanen pitää infraäänien terveysvaikutusten kattavaa selvitystyötä tärkeänä, sillä asia on selvästi huolestuttanut ihmisiä.

”Tuulivoimahankkeiden suunnitteluvaiheessa käyn henkilökohtaisesti tapaamassa alueen maanomistajat ja myös terveysvaikutuksista puhutaan usein. Nyt tutkitusti huolta ei siis ole, mutta selvästi tietoa tarvitaan runsaasti”, Tuukkanen sanoo.

Tuulivoimaloiden infraääntä selvitettiin pitkäaikaismittauksien, kyselytutkimuksen sekä kuuntelukokeiden avulla. Yhteyttä terveysongelmiin ei kuitenkaan löydetty. Valtioneuvoston huhtikuussa julkaistun raportin mukaan on mahdollista, että sellaiset oireet, jotka eivät johdu infraäänistä tulkitaan kuitenkin tuulivoimaloista johtuviksi.

”Terminä erikoiselta kuulostava infraääni tarkoittaa matalataajuisia ääniaaltoja, joista suurta osaa ihmiskorva ei kykene erottamaan. Infraäänet ovat läsnä jatkuvasti niin kotona kuin työpaikoillakin esimerkiksi kodinkoneiden tai liikenteen tuottamina”, maajohtaja Seppo Tallgren toteaa.

 

Tekninen edistyminen parantaa hyötysuhdetta

Tuulivoiman kannattavuus on parantunut merkittävästi edellisten vuosien aikana. Sen ansiosta tuulipuistojen rakentaminen ja tuulivoiman tuottaminen on kannattavaa ilman ulkopuolista tukea.

Suomen Tuulivoimayhdistys tiedotti tammikuussa, että kaikki vuonna 2019 rakennetut 56 tuulivoimalaa nousivat markkinaehtoisesti. Samalla tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä ylitti fossiiliset energiantuotantomuodot, eli tuulella tuotettiin enemmän sähköä kuin esimerkiksi hiili- ja turvevoimaloissa.

”Käytämme omissa puistoissamme aina edistyneintä saatavilla olevaa turbiiniteknologiaa. Niiden hyötysuhde on enemmän kuin kaksinkertaistunut vanhoihin tuulivoimaloihin verrattuna. Kehityksen myötä tuulivoima on myös halvin tapa rakentaa uutta energiantuotantoa Suomessa”, Tallgren huomauttaa.

Oulaisissa Karahkan tuulipuiston kaavoituksen vaihe on sen kaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa syksyllä. VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n Kalajoella sijaitsevan Juurakon tuulipuiston rakentaminen alkaa toden teolla ensi vuoden aikana ja voimalat saapuvat keväällä 2022. Lisäksi yhtiöllä on suunnitteilla Puutionsaaren tuulipuisto Haapavedellä.

 

Mitä tutkittiin?

Prior Konsultointi Oy selvitti VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n toimeksiannosta ilmastonmuutokseen ja tuulivoimaan liittyviä asenteita Oulaisissa keväällä 2020. Tutkimus on jatkoa neljä vuotta aiemmin tehdylle vastaavalle kyselytutkimukselle.

Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 220 oulaistelaista henkilöä.

 

Oulaisten asukkaista

  • 64% pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana.
  • Oulaistelaisista 63% on tehnyt tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. EU-alueen keskiarvo on 60% ja vastaava luku Suomessa on 83%.
  • Tuulivoiman kannatus Oulaisissa on kasvanut vuoden 2016 jälkeen.

Teksti Juha-Pekka Honkanen

Ilmoitus julkaistu SeutuMajakka-lehdessä 26.8.2020

 

energy for you