Yksityiskohta

Tuulivoimahankkeeseen vaikuttaminen selkeytyy

Media  / Helsingin Sanomat /  15.05.2019

Uusi tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaiku- tusten arvioinnin yhteismenettely sujuvoittaa tuulivoimahankkeisiin vaikuttamista, kun kokonaisuus on selkeämmin hahmotettavissa.

 

energy for you