Tuulipuiston kehittäminen

Intohimomme uusiutuvaa energiaa kohtaan…

…kannustaa meitä löytämään
uusia ratkaisuja, jotka vastaavat
parhaalla mahdollisella tavalla
asiakkaittemme toiveita.

Tuulipuiston kehittäminen

Intohimomme uusiutuvaa energia kohtaan ajaa meidät löytämään uusia keinoja vastata asiakkaidemme tarpeisiin pahaalla mahdollisella tavalla. Monialainen ja kansainvälinen asiantuntijatiimimme vastaa maa-alueiden hankinnan, suunnittelun ja rahoituksen onnistumisesta. Meiltä saatte kaikki palvelut keskitetysti, räätälöidysti ja tehokkaasti. Tavoitteemme ovat laatu, asiantunteva projektijohto, korkealaatuiset komponentit sekä erinomainen yhteytyöverkosto.

Monialaiset ja kansainväliset asiantuntijamme vastaavat tontin varmistuksen, suunnittelun ja rahoituksen onnistumisesta. Saat kaikki palvelut keskitetysti, räätälöidysti ja tehokkaasti.

Christopher Small, toimitusjohtaja Pohjois-Eurooppa

 • Maanomistajat

  Olet maanomistaja ja haluat rakentaa tuulivoimaloita tonteillesi? VSB tarjoaa sinulle moninaisia yhteistyömahdollisuuksia. Maanomistajana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa alueesi suunnanmuutokseen energian tuotannossa ratkaisevalla tavalla. Hyödynnät puhdasta energiaa, joka voidaan tuottaa tonteillasi. Varmista pitkäaikaiset, ennakoitavat vuokratulot! Alusta alkaen voit olla mukana tilasuunnittelussa ja sinulla on mahdollisuus osallistua kumppanuuteen perustuviin malleihimme. Näin syntyy ympäristöystävällisiä ja sosiaalisesti kestäviä tuulienergiatuotteita. Ota yhteyttä!

 • Ilmaston lämpeneminen

  Napaseutujen ja jäätiköiden sulaminen on lisääntynyt, meren pinta on nousemassa ja äärimmäiset sääilmiöt (kuivuus ja tulvat) ovat yleistymässä. Nämä kaikki liittyvät suoraan ilmaston lämpenemiseen.  Lisätietoja

  Ilmaston lämpeneminen tarkoittaa keskilämpötilojen nousua, joka aiheutuu teollisen hiilidioksidin vapautumisesta ilmakehään.

  Pariisin ilmastokokouksessa, joulukuussa 2015, 195 maata hyväksyi kaikkien aikojen ensimmäisen universaalin, oikeudellisesti sitovan maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen. Lisätietoja

  Sopimuksessa asetetaan globaali toimintasuunnitelma maailman raiteilleen saamiseksi ja vaarallisen ilmastonmuutoksen välttämiseksi rajaamalla ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahteen celsiusasteeseen. Lisätietoja

  Tämä saavutetaan vähentämällä hiilidioksidipäästöjä energiantuotannossa, teollisuudessa, lämmityksessä ja liikenteessä. Lisätietoja

  Energiantuotannossa tämä tarkoittaa, että turvetta, puuta, hiiltä, kaasua ja mitään öljytuotteita ei käytetä polttoaineena. Lisätietoja

  Maailman väestö kasvaa, ja täten myös sähkönkysyntä. Fossiilisten polttoaineiden poistuessa käytöstä pidetään tuulivoimaa tehokkaimpana ja kannattavimpana vaihtoehtona kasvavaan kysyntään. Lisätietoja

 • Tuulienergian hyödyntäminen

  Tuulivoima on puhdasta ja turvallista; se ei tuota päästöjä ilmaan, maahan tai veteen, eikä kuluta vesivaroja.  Lisätietoja

  Tuulivoima on edullinen energiamuoto; tuuli on ilmainen ja loputon raaka-aine eikä muuttuvia kustannuksia juuri ole.

  Tuulivoima tuo kunnille investointeja, verotuloja ja imagohyötyä, avaten samalla mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle. Lisätietoja

  Tuulivoima parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja pienentää energiantuontilaskua. Lisätietoja

  Tuulivoimatuotanto laskee sähkön hintaa; tuulienergian hinta on hyvin matala, kun huomioidaan myös epäsuorat kustannukset.  Lisätietoja

  Tuulivoima on nopeasti käyttöönotettava energialähde.

  Yksi 6 MW tuulivoimala kattaa 5500 kotitalouden sähköntarpeen ja samalla vältytään 15 000  tonnin hiilidioksidipäästöltä.

  Tuuliturbiinit tuottavat 40-70 kertaa enemmän sähköä kuin kuluu niiden valmistukseen, kuljetukseen, rakentamiseen ja purkamiseen. Lisätietoja

 • Sijaintipaikan tarkka valinta

  Etsittäessä sopivaa tuulivoimalan paikkaa harkitsemme eri kriteerien mukaan. Mahdollisten sijaintipaikkojen suhteen tarkistamme laajasti niiden hyväksynnän mahdollisuuden, tuulipotentiaalin ja niihin liittyvän taloudellisuuden. Maan ja tonttien arvioinnissa otamme huomioon luonnonsuojeluoikeudelliset ja  infrastruktuuriin liittyvät edellytykset. Vain kaikki kriteerit täyttävät paikat voivat luoda win-win-tilanteet kaikille osallistuville toimijoille.

 • Tuulipuistojen suunnittelu

  Ympäristönsuojeluun, rakennusmääräyksiin ja lupamenettelyihin liittyvät lait ohjaavat tiukasti tuulipuistojen kehittäjiä.  Lisätietoja

  Tuulipuiston infrastruktuuri vaatii suhteellisen vähän pinta-alaa joten se ei rajoita useimpia maatalouden ja teollisuuden toimintoja.

  Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tuulipuiston suunnittelusta, rakentamisesta tai kaupallisesta toiminnasta.

   

 • Ammattitaitoinen projektisuunnittelu

  Luotettavien laskelmien perusteella VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy laatii toimipaikallesi räätälöidyn energiakonseptin. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa kiinnitetään huomiota sekä erilaisten laitetyyppien tuottolaskelmiin että tarpeellisiin projektikohtaisiin asiantuntijalausuntoihin. Tässä VSB käyttää ammattimaista verkkoa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti suunnitellun ja ympäristöystävällisen  tuulienergiaprojektisi aikaansaamiseksi nykyaikaisia mittausmenetelmiä ja päteviä lausuntoja käyttäen. 

  Kaikkien suunnitteluvaiheiden erityisen painopisteen muodostaa mahdollisen tuulivoimala-alueen luonnonsuojelullinen arviointi. VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy teettää yksityiskohtaiset lausunnot tunnetuilta asiantuntijoilta saadakseen pitkäaikaisten analyysien perusteella kattavia tuloksia eläinlajeista ja niiden elinympäristöistä. Toinen tärkeä osa on keski- ja suurjänniteverkkojen sähkölaitteiden  suunnittelu sekä verkkoon kytkemisen ja tarpeellisten kaapelireittien suunnittelu. Tavoitteena on kyseisen kunnan tarpeisiin räätälöity energiakonsepti, joka mahdollistaa kustannusten hallinnan.

 • Menestyksekäs toteuttaminen

  Kun yksityiskohtainen suunnitelma on valmis, projektisi siirtyy hallinnolliseen hyväksymisvaiheeseen. Valmistamme koko hakemusaineiston, johon kuuluvat lausunnot (äänisaasteet, varjostus), yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat ja maisemahoidolliset toimenpiteet, ja toimitamme nämä toimivaltaiselle viranomaiselle.

  Hienosäädön ja asiantuntijalausuntojen tulosten perusteella yhtiö kykeni kehittämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja kyseisillä alueilla Euroopassa. Kun kaikki hallinnolliset ja oikeudelliset ehdot on täytetty, voidaan toteuttaa projekti hyväksynnän myöntämisen jälkeen. Tarpeellisen infrastruktuurin rakentamisen ja tuulivoimaloiden asentamisen jälkeen ne otetaan käyttöön. VSB tulee koordinoimaan kaikkia rakennusprosesseja ja -ammatteja tuulivoimaloiden käyttövalmiiseen käyttöönottoon asti.

 • Voimaloiden uusiminen

  Tuulivoimaloiden tekniikka on muuttunut hyvin paljon viimeisen 15 vuoden ajan ja ehtinyt tehdä todellisen edistysaskeleen: laitteet ovat entistä tehokkaampia, hiljaisempia, ja ne sopeutuvat paremmin maisemakuvaan. Tämän korkeamman tehokkuuden ansiosta tuottavat muutamat uudet laitteet saman tuottotason kuin lukuisat vanhemmat laitteet.

  Tässä VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy hyötyy yhtiön monivuotisesta yhteistyöstä tunnettujen laitevalmistajien kanssa, joten korkeimmat laatuvaatimukset täyttyvät luotettavan ja helppohoitoisen käytön suhteen.

Tietoa käynnissä olevista rakennus- ja suunnitteluhankkeista

energy for you