VSB Group myy Karahkan ja Juurakon tuulipuistot Helenille

Ajankohtaista  / 11.07.2022

VSB Group, jonka pääomistaja on Partners Group, myy Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat Juurakon ja Karahkan tuulipuistot kotimaiselle energiayhtiö Helenille. Tuulipuistojen kokonaisteho on yhteensä noin 190 MW, mikä vastaa noin 174 000 kotitalouden vuosittaista sähköntarvetta.

Kalajoella sijaitsevan Juurakon ja Oulaisissa sijaitsevan Karahkan tuulivoimapuistot on kehittänyt kansainväliseen VSB-konserniin kuuluva VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.

Parhaillaan rakenteilla olevaan Juurakon tuulipuistoon tulee seitsemän tuulivoimalaa, teholtaan yhteensä 40 MW. Juurakko valmistuu vuoden 2022 aikana. Karahkaan rakennetaan 25 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho tulee olemaan noin 150 MW. Karahkan rakennustyöt alkavat syksyllä 2022 ja puiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhteensä tuulipuistojen 32 turbiinin kokonaisteho on noin 190 MW, mikä vastaa keskimäärin noin 174 000 kotitalouden vuosittaista sähköntarvetta.

Helen hankkii tuulipuistot yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa ja siitä tulee molempien tuulipuistojen enemmistöosakas. Kaupan avulla lisätään Suomen energiaomavaraisuutta ja kasvatetaan kotimaisen päästöttömän energian tuotantoa. Samalla vastataan sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin.

VSB Uusiutuva Energia Suomen toimitusjohtaja Seppo Tallgren on tyytyväinen, että VSB:n Suomessa kehittämien ja rakennuttamien tuulipuistojen tuottamaa sähköä on mahdollista ostaa suomalaisen energiayhtiön kautta.

- Maailmantilanteen vuoksi kotimaisen energiantuotannon lisääminen on tärkeämpää kuin koskaan. Olemme iloisia, että yhteistyökumppanimme Juurakon ja Karahkan kohdalla on Helenin kaltainen pitkän linjan kotimainen energiayhtiö yhdessä Ålandsbankenin kanssa, Tallgren toteaa.

- Tuulivoima on puhdas sähkön tuotantotapa ja erinomainen keino vastata kasvavaan sähkön tarpeeseen ja kasvattaa energiaomavaraisuuttamme. Juurakon ja Karahkan tuulipuistojen hankkiminen yhdessä kumppanimme Ålandsbankenin Erikoissijoitusrahaston kanssa on jatkumoa hyvälle yhteistyölle ja tuulivoimatuotannon edistämisstrategialle ja tukee strategiamme mukaista panostusta uusiutuvan energian tuotantoon. Näiden uusimpien hankintojen myötä tuulivoiman odotetaan muodostavan kolmanneksen sähköntuotannostamme vuonna 2025, jolloin kokonaistuotannostamme yli 90 % olisi päästötöntä, kertoo Helenin strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Antti Sallila.

- Juurakko ja Karahka ovat tuulivoimarahastomme kolmas ja neljäs sijoituskohde. Yhdessä Helenin kanssa omistamiemme tuulipuistojen vuotuinen tuotanto ylittää valmistuttuaan 1 TWh. Nämä merkittävät investoinnit tarjoavat sijoittajillemme mahdollisuuden omistaa suoraan kotimaista tuulivoimaa, jonka rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja energiaomavaraisuuden lisäämisessä on korostunut entisestään, toteaa Ålandsbanken Rahastoyhtiön salkunhoitaja Jimmy Forsman.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Annukka Öljymäki
markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija
p. +358 50 44 00 606
annukka.oljymaki@vsb.energy

VSB Group
VSB Group on johtavia eurooppalaisia uusiutuvan energian toteuttajia. VSB:n pääkonttori sijaitsee Dresdenissä, Saksassa. Yrityksen toiminnan pääpaino on maatuuli- ja aurinkopuistojen kehittämisessä ja niiden operatiivisessa hallinnassa kasvavana itsenäisenä sähköntuottajana. Nykyisin yhtiö toimii 10 maassa etupäässä Euroopassa ja sillä on uusiutuvan energian hankkeita kehityksessä yli 10 GW:n verran. Vuodesta 1996 alkaen VSB on rakentanut yli 700 tuuli- ja aurinkopuistoa, kapasiteetiltaan noin 1,1 GW. VSB vastaa myös noin 1,4 GW teknisestä hallinnasta. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 450 työntekijää 22 toimistossa.

*Vuodesta 2020 alkaen yrityksen suurin omistaja on ollut kansainvälinen sijoitusyhtiö Partners Group 80 prosentin omistusosuudella. Partners Groupin hallinnoimien varojen arvo on noin 127 miljardia dollaria, josta 19 miljardia dollaria on sijoitettu yksityiseen infrastruktuuriin.
Lisätietoja:
www.vsb.energy

Helen Oy
Helen Oy tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea yli 550 000 asiakkaalle Suomessa. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi tarjoamme ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen. Kehitämme fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä kunnioittaen. Tavoitteemme on saavuttaa energiantuotannossamme sataprosenttinen hiilineutraalius 2030. Yhdistetään voimat ja tehdään uuden energia-aikakauden mahdollisuuksista totta.
Lisätietoja: www.helen.fi

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi Ålandsbankenin sijoitusrahastoja. Rahastoja markkinoidaan Suomessa ja Ruotsissa. Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto on ensimmäinen laajalle kohderyhmälle tarjottava ns. avoin rahasto, joka sijoittaa tuulivoimaan. Rahasto-osuuksia voi merkitä tai lunastaa kaksi kertaa vuodessa. Rahastoyhtiö perustettiin vuonna 1998 ja yhtiö on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Tavallisten sijoitusrahastojen (UCITS) lisäksi yhtiöllä on oikeus hallinnoida vaihtoehtorahastoja (AIF).
Lisätietoja: www.alandsbanken.fi

 

 

 

 

 

 

Kuva: Joona Mäki / Huuru Media

energy for you