Detail

Tuulivoimahankkeeseen vaikuttaminen selkeytyy

Press  / Helsingin Sanomat / 15.05.2019

Uusi tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaiku- tusten arvioinnin yhteismenettely sujuvoittaa tuulivoimahankkeisiin vaikuttamista, kun kokonaisuus on selkeämmin hahmotettavissa.

energy for you