Έργο Anahita

Anahita

G.R.S.E, Mauritius

  • Ground-Mounted
  • 10 MW Συνολική ισχύς
  • Έναρξη λειτουργίας 2018
  • Κατασκευή
Για να παραλείψετε τον παρακάτω χάρτη Google

energy for you