Ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων

Το πάθος μας για τις
ανανεώσιμες πηγές...

...μας παρακινεί να βρίσκουμε νέους
τρόπους για να εκπληρώσουμε
καλύτερα τις απαιτήσεις
των πελατών μας.

Ανάπτυξη αιολικών πάρκων

Από την επιλογή του χώρου εγκατάστασης και το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη κατασκευή, οι ειδικοί μας εργάζονται σε διεθνές επίπεδο. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών από μία πηγή, δίνοντας με αυτό τον τρόπο το πλεονέκτημα της αποτελεσματικότητας. Στόχος μας η ποιότητα, η βέλτιστη διαχείριση έργων και οι άριστες συνεργασίες.

 

Κατά την ανάπτυξη σύνθετων αιολικών έργων, βασίζομαι πάντα σε μια στενή σχέση συνεργασίας με περιφερειακούς συνεταίρους. Αυτές οι σχέσεις συνεργασίας ήταν πάντοτε καθοριστικές για την επιτυχία των έργων μας.

Polydoros Pagonis, Business Development Manager International

Ιδιοκτήτες γης

Η VSB προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μορφών συνεργασίας για εσάς. Ως ιδιοκτήτης γης, μπορείτε να συνεισφέρετε σημαντικά στην ενεργειακή μεταρρύθμιση στην περιοχή σας. Θα επωφεληθείτε από την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί στην ιδιοκτησία σας. Ωφεληθείτε από ασφαλή, μακροπρόθεσμα και προβλέψιμα έσοδα από μισθώσεις γης. Με έμμεση παρουσία, στη διαμόρφωση της εκτάσεως κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα προγράμματα συνεργασίας μας. Το αποτέλεσμα: φιλικά προς το περιβάλλον και κοινωνικά αποδεκτά έργα αιολικής ενέργειας.

Υπερθέρμανση του πλανήτη

 • Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι δράσεις μας σήμερα θα έχουν θεμελιώδη επίδραση στην επιβίωση των μελλοντικών μας γενεών. Περισσότερα…
 • Ο ρυθμός τήξης των παγετώνων έχει αυξηθεί, η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα (ξηρασία και πλημμύρες) γίνονται πιο συνηθισμένα. Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Περισσότερα…
 • Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας που προκαλείται από την απελευθέρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Περισσότερα…
 • Στη διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα τον Δεκέμβριο του 2015, 195 χώρες υιοθέτησαν την πρώτη, νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Η συμφωνία καθορίζει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής περιορίζοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 2 ° C. Περισσότερα…
 • Αυτό θα επιτευχθεί με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας, τη βιομηχανία, τη θέρμανση και τις μεταφορές. Για την παραγωγή ενέργειας αυτό σημαίνει ότι ο άνθρακας, το φυσικό αέριο και όλα τα προϊόντα πετρελαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα. Περισσότερα…  
 • Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, καθώς και η απαίτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Για την κάλυψη της επιπλέον ζήτησης που προκαλείται από την απομάκρυνση των ορυκτών καυσίμων, η αιολική ενέργεια θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική και βιώσιμη εναλλακτική λύση. Περισσότερα…

Αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας

 • Η αιολική ενέργεια είναι καθαρή και ασφαλής - δεν μολύνει τον αέρα, το έδαφος ή το νερό, ούτε καταστρέφει τους υδάτινους πόρους. Περισσότερα…
 • Η αιολική ενέργεια είναι οικονομική - ο άνεμος είναι μια ελεύθερη και ανεξάντλητη πρώτη ύλη.
 • Η αιολική ενέργεια φέρνει επενδύσεις, έσοδα και ενισχύει την εικόνα των δήμων, καθώς και νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη. Περισσότερα…
 • Η αιολική ενέργεια βελτιώνει την εθνική ενεργειακή αυτάρκεια και μειώνει το συνολικό κόστος της εισαγόμενης ενέργειας. Περισσότερα…
 • Η παραγωγή αιολικής ενέργειας μειώνει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος της αιολικής ενέργειας είναι πολύ χαμηλό όταν οι έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης στον υπολογισμό.
 • Η αιολική ενέργεια μπορεί να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία για να καλύψει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας.
 • Μία ανεμογεννήτρια ισχύος 3 MW μπορεί να παραγάγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για 2.700 νοικοκυριά και να αντισταθμίσει 7.500 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
 • Οι ανεμογεννήτριες θα παράγουν 40-70 φορές περισσότερη ενέργεια από την απαιτούμενη για την παραγωγή τους, τη μεταφορά, τη κατασκευή και τη κατεδάφιση.

Βέλτιστη επιλογή θέσης εγκατάστασης

Κατά την αναζήτηση μιας κατάλληλης θέσης για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου, εξετάζουμε μια πληθώρα κριτηρίων. Αξιολογούμε διεξοδικά τις θέσεις εγκατάστασης όσον αφορά την καταλληλόλητά τους με βάση το αιολικό δυναμικό και τη βιωσιμότητα. Κατά την αξιολόγηση, λαμβάνουμε υπόψη τη περιβαλλοντική νομοθεσία και τις συναφείς υποδομές. Μόνο οι τοποθεσίες που πληρούν όλα τα κριτήρια μπορούν να δημιουργήσουν αμοιβαίο κέρδος για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σχεδιασμός αιολικών πάρκων

Η ανάπτυξη αιολικών πάρκων προϋποθέτει την εναρμόνιση  με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τον εν ισχύ κανονισμό δόμησης. Περισσότερα…

Η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου απαιτεί μία σχετικά μικρή ωφέλιμη έκταση ούτως ώστε οι παρακείμενες χρήσεις γης να μην επηρεάζονται. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τον σχεδιασμό, τη κατασκευή και την λειτουργία ενός αιολικού πάρκου.

Επαγγελματικός σχεδιασμός έργου

Με βάση την εμπειρία της, η VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS μπορεί να αναπτύξει μία προσαρμοσμένη λύση για τη δική σας περίπτωση. Ο λεπτομερής σχεδιασμός περιλαμβάνει υπολογισμούς απόδοσης για διάφορους τύπους ανεμογεννητριών, καθώς και τυχόν απαραίτητες ειδικές εκθέσεις ειδικών για το έργο. Η εταιρεία VSB βασίζεται σε ένα επαγγελματικό δίκτυο συνεργατών όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων μεθόδων μέτρησης και αναφορών για τα δικά σας έργα στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Παρακολουθούμε στενά όλες τις παραμέτρους που αφορούν την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού ενός αιολικού πάρκου. Η VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS αναθέτει σε ειδικούς την εκπόνηση λεπτομερών μελετών για όλα τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας που υπάρχουν στους χώρους εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου καθώς και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις αυτού στα συγκεκριμένα είδη και στους οικοτόπους αυτών.

Άλλα βασικά στοιχεία είναι ο σχεδιασμός των ηλεκτρικών δικτύων μέσης και υψηλής τάσης, καθώς και η σύνδεση δικτύου και οι απαιτούμενες οδεύσεις καλωδίων. Στόχος είναι ο βέλτιστος ενεργειακός σχεδιασμός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αντίστοιχης κοινότητας, ο οποίος θα μας επιτρέπει τον έλεγχο του συνολικού κόστους ανά πάσα στιγμή.

Επιτυχής υλοποίηση

Όταν ολοκληρωθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός, το έργο σας μπαίνει στη φάση της αδειοδότησης. Συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα της αίτησης - τις απαραίτητες μελέτες, τα λεπτομερή σχέδια κατασκευής καθώς και τα αντισταθμιστικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος - και τα υποβάλλουμε στις αρμόδιες αρχές.

Χρησιμοποιώντας λεπτομερή σχεδιασμό και μελέτες ειδικών, ο Όμιλος VSB έχει ήδη καταφέρει να αναπτύξει πολλές φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις σε διεθνές επίπεδο. Μόλις πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το έργο θα μπορεί να περάσει στη φάση της κατασκευής. Μετά την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών, οι ανεμογεννήτριες συναρμολογούνται και τίθενται σε λειτουργία. Η VSB θα συντονίσει όλες τις διαδικασίες κατασκευής και συντήρησης για μια αποτελεσματική παράδοση του αιολικού πάρκου (turn key project).

Repowering

Η τεχνολογία στις ανεμογεννήτριες έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 15 χρόνια και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος: οι ανεμογεννήτριες είναι πιο ισχυρές και με χαμηλότερες εκπομπές θορύβου. Αυτό σημαίνει ότι η νέα γενιά ανεμογεννητριών έχει καλύτερη απόδοση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα παλαιότερα μοντέλα.

Η VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS επωφελείται από τις μακροχρόνιες συνεργασίες του Ομίλου VSB με γνωστούς κατασκευαστές ανεμογεννητριών, διασφαλίζοντας ότι πληρούνται οι αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας για μια αξιόπιστη λειτουργία και με μικρό κόστος συντήρησης.

energy for you