Δραστηριότητες

Επιλέξτε τις υπηρεσίες
που θα θέλατε να σας παρέχουμε!

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: από απλούς οικονομοτεχνικούς υπολογισμούς, το σχεδιασμό και την αδειοδότηση, έως την κατασκευή και θέση σε λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Υποστηριζόμενοι από την μητρική μας εταιρεία VSB Holding GmbH και πολλών έμπειρων συναδέλφων, η VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις για το έργο σας. Και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία!

energy for you