Όμιλος VSB

VSB Holding GmbH

Το έργο σας -
σε έμπειρα χέρια με τη VSB

Όμιλος VSB

Η VSB Holding GmbH είναι ο κοινός σύνδεσμος όλων των επιχειρησιακών εταιρειών του Ομίλου. Η κατά 100% θυγατρική της Ελλάδας, η VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS, λειτουργεί παράλληλα με τις θυγατρικές της VSB στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την Κροατία και την Ισπανία. 

Επιτυχία βασισμένη σε γερές βάσεις

Ο Όμιλος VSB, με έδρα τη Δρέσδη της Γερμανίας, είναι μια επιτυχημένη διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οικονομικά ισχυρός και με ξεχωριστές ικανότητες, ο Όμιλος VSB λειτουργεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες εκπροσωπούνται από τις θυγατρικές της VSB. Σκεφτόμαστε διεθνώς, ενεργούμε τοπικά. Είμαστε πάντα στο πλευρό σας! Ο Όμιλος VSB ασχολείται ενεργά σε όλο τον κύκλο ζωής των αιολικών πάρκων: από την ανάπτυξη και την κατασκευή έως την τεχνική διαχείριση, το repowering και την αποσυναρμολόγηση.

energy for you