Στρατηγική συνεργασία

Στρατηγική συνεργασία

Θα χαρούμε να είμαστε
ο εξειδικευμένος συνεργάτης
σας στο σχεδιασμό, τη
χρηματοδότηση και την
υλοποίηση των έργων σας.

Επαγγελματική δικτύωση

Ψάχνετε έναν έμπειρο συνεργάτη για την βέλτιστη ανάπτυξη αιολικών ή/και φωτοβολταϊκών πάρκων; Μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας σε όλες τις φάσεις - από την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη κατασκευή, μέχρι και το μάρκετινγκ. Θα δώσουμε προστιθέμενη αξία στο έργο σας, είτε αυτό υλοποιηθεί ως επενδυτικό έργο είτε ως στρατηγική συνεργασία. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες και να προσεγγίζουμε καθημερινά τον κοινό μας στόχο: την αποδοτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS  είναι η επιτομή της επέκτασης της αειφόρου παραγωγής ενέργειας  στην Ελλάδα, της περιφερειακής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Χρηματοδότηση και αγορά έργων

Η προγραμματισμένη ροή ενός έργου συχνά έχει καθυστερήσεις και αρκετές φορές είναι δύσκολη η εξασφάλιση συνεχών χρηματοδοτικών ροών. Και εδώ καθορίζεται η δυναμική μας. Η VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS  δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες και συμμετέχει σε έργα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης – από την αρχική ιδέα, έως και τα έργα που βρίσκονται σε προέγκριση. Θα χαρούμε να αναπτύξουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Θα απαντήσουμε αξιόπιστα σε τυχόν τεχνικές ερωτήσεις ή απορίες που μπορεί να έχετε. Επωφεληθείτε από τη θεμελιώδη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία του Ομίλου VSB.

 

 

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες EPC

Ακόμα και αν οι κίνδυνοι κατά τη φάση αδειοδότησης ενός έργου είναι πολύ υψηλότεροι από ότι κατά τη πραγματική υλοποίηση– η προμήθεια και η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και η σύνδεσή τους με το δίκτυο μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον πίεση στον προϋπολογισμό του έργου σας. Και εδώ, μπορείτε να βασιστείτε στην VSB. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, προσφέρουμε τη νομική ασφάλεια που χρειάζεστε με υψηλά στάνταρ ποιότητας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την έμπειρη διαχείριση, τον προκαταρκτικό σχεδιασμό του έργου σας, την ποιότητα κατασκευής και την αξιόπιστη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης.

 

Ως έμπειροι στην ανάπτυξη έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούμε να διαχειριστούμε κάθε στάδιο του έργου σας, έως τη σύνδεσή του στο δίκτυο και τη λειτουργία, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας και μια αξιόπιστη χρηματοοικονομική βάση.

energy for you