Η VSB στην Ελλάδα

Η VSB στην Ελλάδα

Τοπική παρουσία,
Διεθνής συνεργασία

Δραστηριότητες

Η εγγύτητα δημιουργεί τοπική εξειδίκευση: Ένα ασυναγώνιστο πλεονέκτημα!

Γιατί είναι τόσο σημαντικό η ανάπτυξη έργων να βασίζεται σε τοπικό επίπεδο; Είναι αρκετά απλό: μόνο όσοι γνωρίζουν καλύτερα τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες κάθε χώρας μπορούν να ενεργήσουν με το βέλτιστο τρόπο. Οι συνθήκες αυτές είναι πολύ διαφορετικές, ειδικά στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για αυτό το λόγο εξειδικευόμαστε. Οι ομάδες μας είναι άρτια εξειδικευμένες σε ζητήματα δικαίου, οικονομικών και διαχείρισης. Είναι αξιόπιστοι στη διαχείριση των απαιτητικών διαδικασιών αδειοδότησης και εξοικειωμένοι με τους τοπικούς φορείς. Γνωρίζουν ακριβώς τι είναι απαραίτητο για τις δημόσιες σχέσεις σε τοπικό επίπεδο και προσαρμόζονται σε οποιεσδήποτε ιδιόμορφες απαιτήσεις.

Ο Όμιλος VSB είναι διεθνώς καταξιωμένος. Με τα περιφερειακά και διεθνή γραφεία μας, είμαστε πάντα δίπλα σας. Κατανοούμε τις τοπικές απαιτήσεις και θα σας συμβουλεύσουμε εξειδικευμένα. Στην Ελλάδα, αυτές οι απαιτήσεις διαφέρουν από αυτές που συναντάμε στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία ή την Ιρλανδία για παράδειγμα. Η αναγνώριση και η ανάλυση των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών κάθε έργου είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή υλοποίησή του. Αυτό το πλεονέκτημα επεκτείνεται σε ολόκληρο τον Όμιλο VSB. Η διεθνής γνώση είναι διαθέσιμη τοπικά: ένα ολόκληρο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών παρέχει μία αξιόπιστη βάση. Επιπρόσθετα, επωφελείστε από τις συγκεντρωτικές μας υπηρεσίες. Ως διεθνής πάροχος υπηρεσιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι επαφές μας με τους κατασκευαστές είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρες.

Η οικονομική ισχύς του Ομίλου VSB παρέχει στη VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Αυτό μας δίνει τεράστια αξιοπιστία, στην οποία μπορούν να βασιστούν οι πελάτες και οι συνεργάτες μας. Η υλοποίηση πληθώρας έργων σε διεθνές επίπεδο απεικονίζει την επιτυχή πορεία του Ομίλου μας.

energy for you