Η Εταιρεία

Η τεχνογνωσία μας

Η VSB RENEWABLE ENERGY HELLAS, με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ελληνική αγορά από το 2019

Δραστηριότητες

Αυτά είναι σημαντικά για εμάς...

Είμαστε παθιασμένοι με την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Η ενεργειακή αυτάρκεια με ανανεώσιμη ενέργεια είναι δυνατή. Είμαστε πεπεισμένοι για αυτό.

Το ευρύ μας όραμα και η υψηλή μας επίγνωση στην ποιότητα, μας καθοδηγούν στην υλοποίηση των αιολικών και φωτοβολταϊκών μας έργων. Οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοί μας εκτιμούν τη σταθερή επιχειρηματική απόδοση του Ομίλου VSB. Με αξιοπιστία και επαγγελματισμό, κερδίζουμε και διατηρούμε την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη διαφάνεια, την ακεραιότητα και την ισονομία – καθώς και στην αειφορία. Οι δράσεις βασίζονται σε τρία βασικά κριτήρια: οικολογία, βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη.

Ο Όμιλος VSB – προστιθέμενη αξία

Όχι μόνο η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η παγκόσμια πολιτική κατάσταση απαιτούν ολοένα και περισσότερο να γίνουμε ανεξάρτητοι από τις εισαγωγές ενέργειας και τα ορυκτά καύσιμα. Ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε την παραγωγή ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Η VSB αναπτύσσει επιτυχημένες λύσεις για ένα μέλλον με πράσινη ενέργεια για πάνω από 20 χρόνια. Είναι ασφαλείς, βιώσιμες και αειφόρες. Το διεθνές εταιρικό μας δίκτυο αναπτύσσεται σταθερά. Με κύρια χαρακτηριστικά του την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις πολύτιμες συνεργασίες, προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό πεδίο για καινοτόμες ιδέες.

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – μαζί με εσάς. Η ενέργεια υπάρχει: στους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, στο ισχυρό δίκτυο του Ομίλου VSB και με εσάς. Ας κάνουμε το μέλλον πράσινο!

Όλα τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιήθηκαν από τον Όμιλο VSB είναι επιλέξιμα εδώ.

Δείτε τα έργα μας

energy for you