Impressum

VSB Obnovljiva Energija Hrvatska d.o.o.
Roberta F. Mihanovića 9
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB:       26196188242
PDV ID: HR 26196188242

Direktori: Ante Renić 

www.vsb.energy

Pravna obavijest

Odgovornost

Naše stranice su pripremljene s najvećom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti točnost sadržanih informacija. VSB ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje su izravno ili neizravno uzrokovane pristupom informacijama na ovoj web stranici, osobito u pogledu namjere ili grube nepažnje. Ovdje sadržane informacije podložne su promjenama bez prethodne najave. U okviru naših informacija, upućujemo na poveznice na internetske izvore trećih strana, od kojih se izričito ograđujemo i za koje ne prihvaćamo nikakvu odgovornost. Ova se izjava odnosi na sve poveznice prikazane na našoj internetskoj stranici i na sav sadržaj prikazan na stranicama povezanim s prikazanim bannerima i poveznicama.

Autorska prava

Sadržaji i slike korišteni na našim stranicama, kao i njihov dizajn, podliježu zaštiti autorskih prava. Trgovačka imena i nazivi koriste se bez jamstva slobodne dostupnosti.

Prava na slike

© VSB Holding GmbH
© OFFICIUM PARTNER d.o.o.
© Shutterstock - Jag_cz / Zoltan Major / Barbara Vallance / Natasa Kirin / xbrchx

energy for you