Construire parc eolian, drumuri de acces și rețele interne

Știri  / 26.05.2023

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

P.E. CÂRLIG S.R.L., titular al proiectului ,,Construire parc eolian, drumuri
de acces și rețele interne”
, propus a fi amplasat în județul Neamț, comuna
Dulcești
, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii privind emiterea
aprobării de dezvoltare, pentru proiectul de mai sus.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piața 22
Decembrie, nr. 5, Piatra Neamț, jud. Neamț, cod 610007
, în zilele de lunijoi,
între orele 8,00- 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la
următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de
internet a APM Neamț.

P.E. CÂRLIG S.R.L.
26.05.2023

energy for you