INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL.

Noutăţi, Știri  / Dulcești / 25.02.2020

Argumentare: Se impune realizarea unui plan urbanistic zonal pentru obiectivul “Parc eolian Carlig” Inițiator: P.E. CARLIG S.RL.

Consiliul Local Dulcești
Data anunțului: 14.02.2020

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada

14.02.2020-26.02.2020 intre orele: 8:00-16:00.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului:
Dna. Adobriței Cristina.
Adresa: Primăria Dulcești, telefon 0233-761602, fax: 0233-761006.

Observațiile sunt necesare in vederea eliberării avizului comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Județean Neamț.
Răspunsul la observațiile transmise va fi anunțat la sediul Primăriei Dulcești in cadrul etapei finale începând cu data de 27.02.2020.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

  1. Etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare. 14.02.2020-26.02.2020
  2. Etapa de documentare si elaborare a propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare. 27.02.2020-05.03.2020
  3. Etapa elaborării propunerii finale care se supune procedurii de transparenta decizionala. 06.03.2020-20.03.2020

 

energy for you