Consiliul Local Erbiceni Data anun.ului: 22.08.2022

Noutăţi, Știri  / Erbiceni / 26.08.2022

Consultare asupra propunerilor PLAN URBANISTIC LOCAL pentru obiectivul "Parc eolian Erbiceni"

Ini.iator: P.E. AQUILO S.RL.
Elaborator: BIA - CIOLACU DRAGOS, AXA - ATELIER DE ARHITECTURA

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII
asupra documentelor expuse/disponibile la PRIMARIA ERBICENI,
in perioada 22.08.2022-12.09.2022 intre orele: 8:00-16:00

Raspunsul la observa.iile transmise va fi anun.at la sediul Primariei Erbiceni începând cu
data de 13.09.2022.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Dna. Onofrei Cristina Gabriela.
Adresa: Primaria Erbiceni, telefon 0232-322370, fax: 0232-322370.

energy for you