Detail

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL.

Noutăţi, Știri  / Erbiceni / 28.06.2021

Consiliul Local Erbiceni Argumentare: Se impune realizarea unui plan urbanistic zonal pentru obiectivul “Parc eolian Erbiceni” Inițiator: P.E. AQUILO S.RL.

Consiliul Local Erbiceni
Data anunțului: 28.06.2021

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA
OBSERVATII SI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada
28.06.2021-23.07.2021 intre orele: 8:00-16:00.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Dna. Elena Ivan.

Adresa: Primăria Erbiceni, fax: 0232-322370, email: erbiceniprimaria@yahoo.com
Observațiile sunt necesare in vederea eliberării avizului comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a
Consiliului Județean Iasi.

Răspunsul la observațiile transmise va fi anunțat la sediul Primăriei Erbiceni in cadrul etapei finale începând cu
data de 07.08.2021.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

  1. Etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare. 28.06.2021-23.07.2021
  2. Etapa elaborării propunerii finale care se supune procedurii de transparenta decizionala. 24.07.2021-24.01.2022

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL.

Noutăţi, Știri  / Erbiceni / 28.06.2021

Consiliul Local Erbiceni Argumentare: Se impune realizarea unui plan urbanistic zonal pentru obiectivul “Parc eolian Erbiceni” Inițiator: P.E. AQUILO S.RL.

Consiliul Local Erbiceni
Data anunțului: 28.06.2021

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA
OBSERVATII SI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada
28.06.2021-23.07.2021 intre orele: 8:00-16:00.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Dna. Elena Ivan.

Adresa: Primăria Erbiceni, fax: 0232-322370, email: erbiceniprimaria@yahoo.com
Observațiile sunt necesare in vederea eliberării avizului comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a
Consiliului Județean Iasi.

Răspunsul la observațiile transmise va fi anunțat la sediul Primăriei Erbiceni in cadrul etapei finale începând cu
data de 07.08.2021.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

  1. Etapa pregătitoare - anunțarea intenției de elaborare. 28.06.2021-23.07.2021
  2. Etapa elaborării propunerii finale care se supune procedurii de transparenta decizionala. 24.07.2021-24.01.2022

energy for you