Zarządzanie instalacjami OZE

zwiększa efektywność
energetyczną

Inwestycja w
pewnych rękach!

Zarządzanie inwestycją – sposobem na
rozwinięcie biznesu

Kluczem do efektywności i rentowności instalacji wytwórczej jest zapewnienie nieprzerwanej pracy urządzeń energetycznych. Dlatego oferujemy usługę w postaci technicznego i handlowego zarządzania inwestycją, które zostanie elastycznie dopasowane do Państwa indywidualnych oczekiwań. Niezależnie od tego, czy będzie to park fotowoltaiczny, park wiatrowy czy też stacja elektroenergetyczna, jako partner zadbamy o niczym niezakłóconą pracę urządzeń i przebieg procesów biznesowych.

Opracujemy pakiet usług dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Turbiny wiatrowe

Zarządzanie parkiem wiatrowym w celu optymalnego wykorzystania energii

Park słoneczny

Dzięki zoptymalizowanej pracy modułów zarządzanie parkiem fotowoltaicznym Przyniesie Państwu wiele korzyści

Podstacje

Zarządzanie stacjami elektroenergetycznymi stanowi podstawę działalności.

Zarządzanie techniczne inwestycją

Im krótsze przestoje, tym wyższa wartość dodana.

W naszym Centrum Kontroli i Zarządzania przez całą dobę monitorujemy stan urządzeń. Natychmiast po wystąpieniu usterki zajmujemy się analizą przyczyny i niezwłocznie podejmiemy działania w celu jej usunięcia. Dzięki temu nasi Klienci mogą być pewni, że ich park fotowoltaiczny, park wiatrowy lub stacja elektroenergetyczna szybko odzyska swoją sprawność. 

Nasze usługi w zakresie technicznego zarządzania Państwa inwestycją obejmują również:

 • organizację napraw i remontów,
 • zarządzanie siecią i dystrybucją energii,
 • przeglądy na miejscu,
 • sporządzanie dokumentów, dokumentacji cyklu życia maszyn i urządzeń, oraz raportów,
 • zarządzanie ubezpieczeniami,
 • pomoc w procedowaniu roszczeń gwarancyjnych,
 • usługi techniczne i doradztwo.
   

Zarządzanie handlowe instalacją i zarządzanie aktywami

Operator parku energetycznego musi realizować wiele różnych, kompleksowych zadań w zakresie prowadzonej działalności. Prawdziwym wyzwaniem jest dbanie o to, żeby wszystkie wymagania były spełniane w sposób efektywny i zgodny z prawem, aby inwestycja mogła przynosić oczekiwane zyski. 

Nasi eksperci dbają o to, by urządzenia i wyposażenie produkcyjne naszych klientów były także opłacalne finansowo. Zapewniają należyte zarządzanie w oparciu o zasady gospodarności, efektywności i skuteczności, monitorują budżet i dbają o utrzymanie płynności finansowej. Zarządzamy rachunkowością i należnościami, prowadzimy księgowość finansową i obsługę całego obrotu płatniczego oraz możemy przejąć pełne zarządzanie spółka celową. 

Ponadto nasi specjaliści oferują następujące usługi:

 • zarządzanie parkiem energetycznym,
 • zarządzanie informacjami dla udziałowców,
 • zarządzanie handlowe,
 • zarządzanie i realizacja umów na dostawę energii elektrycznej (PPA oraz C-PPA),
 • doradztwo i optymalizacja struktury finansowania,
 • analizy porównawcze stanu zakładanego ze stanem rzeczywistym,
 • sporządzanie planów biznesowych,
 • zarządzanie umowami i reklamacjami.

Energia dla Ciebie