Kierownik projektu w dziale TCMA

Opis stanowiska

Kierownik Projektu – zarządzanie elektrowniami OZE:

VSB z siedzibą w Dreźnie jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług w ramach energetyki odnawialnej. Jej podstawową działalnością jest opracowywanie projektów farm wiatrowych i parków fotowoltaicznych w kraju i za granicą, zarządzanie operacyjne, zarówno źródłami własnymi, jak i dla firm zewnętrznych. Ponadto VSB wspiera klientów działających w przemyśle i handlu w kwestiach wytwarzania i efektywności energetycznej. Od 1996 roku VSB oddała do użytku ponad 700 elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej ok. 1,1 GW i wolumenie inwestycji wynoszącym 1,7 mld EUR. VSB świadczy również usługi dla zainstalowanych instalacji o mocy około 1,4 GW. Grupa wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ponad 350 osób w 22 lokalizacjach.

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie ruchu urządzeń elektroenergetycznych pracujących na średnim i wysokim napięciu oraz pozostałej infrastruktury technicznej wchodzącej w skład danego projektu
 • Reagowanie na zdarzenia awaryjne
 • Dbanie o dobre relacje z klientami VSB
 • Nawiązywanie współpracy z podwykonawcami
 • Koordynacja prac toczących się w obsługiwanych obiektach
 • Obsługa systemów monitoringu (SCADA), analiza danych i raportowanie
 • Raportowanie o stanie projektów
 • Współpraca z innymi działami firmy (finansowy i budowlany)
 • Wsparcie techniczne dla klientów VSB
 • Wsparcie techniczne w procesach ubezpieczeniowych
 • Nadzór nad realizacją kontraktów O&M
 • Standaryzacja zadań
 • Budżetowanie zadań eksploatacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją
 • Wsparcie przy pozyskiwaniu nowych projektów
 • Współpraca z działem finansowym w zakresie obrotu gwarancjami pochodzenia/świadectwami pochodzenia
 • Przygotowywanie raportów technicznych i handlowych (wspólnie z innymi działami firmy) na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Weryfikacja raportów handlowych w zakresie produkcji i obrotu energią elektryczną
 • Praca z dokumentacją typu IWR, Instrukcja Eksploatacji, IRiESD, IRiESP oraz dokumentacją techniczno-ruchową
 • Praca w terenie na obsługiwanych obiektach
   

Wymagania:

 • Doświadczenie w eksploatacji urządzeń SN i WN
 • Znajomość prawa energetycznego i aktów powiązanych
 • Znajomość zagadnień z zakresu utrzymania ruchu obiektów energetycznych
 • Doświadczenie w pracy z dokumentacją powykonawczą (projekt budowlany, schematy elektryczne itp.)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Efektywne zarządzanie czasem i zadaniami
 • Wielozadaniowość i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Współpraca z klientem i utrzymywanie dobrych relacji
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 1
   

Mile widziane:

 • Znajomość funkcjonowania urządzeń OZE
 • Doświadczenie w pracy przy audytach – Technical due diligence
 • Znajomość zasad BHP i planów BIOZ
 • Doświadczenie we współpracy z zasadami eksploatacyjno-ruchowymi ze służbami Operatora Sieci Dystrybucyjnej
 • Doświadczenie w pracy z systemami SSiN (System Sterowania i Nadzoru)
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupa 1
   

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i premie regulaminowe
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Nastawienie na rozwój
 • Szkolenia zawodowe i możliwość rozwoju
 • Benefity pozapłacowe finansowane przez pracodawcę: ubezpieczenie grupowe, karta sportowa, karta medyczna

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Energia dla Ciebie