Έργο Aubazine - Centrale de Lassave

Aubazine - Centrale de Lassave

Nouvelle-Aquitaine, France

  • 2 Kaplan φωτοβολταϊκά πάνελ
  • Centrale de basse chute
  • 0,43 MW Συνολική ισχύς
  • Έναρξη λειτουργίας 2019
  • Ανάπτυξη έργου, Διαχείριση λειτουργίας, Κατασκευή, Συντήρηση και επισκευές
Για να παραλείψετε τον παρακάτω χάρτη Google

energy for you