Έργο Assigny

Assigny

Normandie, France

  • 4 φωτοβολταϊκά πάνελ
  • Enercon E66
  • 12 Συνολική ισχύς
  • Έναρξη λειτουργίας 2006
  • Διαχείριση λειτουργίας
Για να παραλείψετε τον παρακάτω χάρτη Google

energy for you