Έργο Andělka

Andělka

Region Liberec, Czech Republic

  • 7 φωτοβολταϊκά πάνελ
  • Senvion MM92
  • 14,4 MW Συνολική ισχύς
  • Έναρξη λειτουργίας 2012-2014
  • Ανάπτυξη έργου, Διαχείριση λειτουργίας
Για να παραλείψετε τον παρακάτω χάρτη Google

energy for you