Έργο Ahlsdorf

Ahlsdorf

Brandenburg, Germany

  • 2 φωτοβολταϊκά πάνελ
  • Enercon E-40
  • 1,20 MW Συνολική ισχύς
  • Έναρξη λειτουργίας 2002
  • Ανάπτυξη έργου, Διαχείριση λειτουργίας
Για να παραλείψετε τον παρακάτω χάρτη Google

energy for you