Έργο 7 Domaines

7 Domaines

Grand Est, France

  • 6 φωτοβολταϊκά πάνελ
  • Vestas V110
  • 13.2 MW Συνολική ισχύς
  • Έναρξη λειτουργίας 2021
  • Κατασκευή
Για να παραλείψετε τον παρακάτω χάρτη Google

energy for you