Κοινοπραξίες

Κοινοπραξίες

Το έργο σας –
σε έμπειρα χέρια με τη VSB

Ψάχνετε έναν διεθνή συνεργάτη για τα αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα σας; Ως πανευρωπαϊκός Όμιλος εταιρειών, η VSB μπορεί να σας προσφέρει καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε στάδιο του έργου. Εταιρείες ανάπτυξης έργων, εταιρείες κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες, τοπικοί οργανισμοί και επενδυτές – μήπως θα ήταν πιο αποτελεσματικό να υλοποιήσετε το έργο σας μαζί μας; Ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξής του, μετά από την κατάλληλη εξέταση του έργου σας, θα σας προτείνουμε διάφορες επιλογές ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής ανάπτυξή του.

Περισσότερα…

Ως έμπειροι στην ανάπτυξη έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούμε να διαχειριστούμε κάθε στάδιο του έργου σας, έως τη σύνδεσή του στο δίκτυο και τη λειτουργία, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας και μια αξιόπιστη χρηματοοικονομική βάση.

Στρατηγική συνεργασία

energy for you